Kwaliteitscontrole

Maximaal aantal cursisten per instructeur

Een cursus heeft bij de aanwezigheid van één Instructeur een maximum aantal cursisten van 12. Bij hogere cursisten-aantallen moet verplicht een tweede MFFA® Europe Instructeur aanwezig zijn. Cursusdata en examens moeten 3 weken vooraf worden aangemeld voor het onafhankelijke examen en de audits op locatie. Iedere cursist ontvangt een verklaring van begrip en evaluatieformulier ter ondertekening en registratie.