EHBO voor zwembaden en lifeguards

Ben je als lifeguard (reddingsbrigade), zwembadmedewerker, evenement organisator of watersport instructeur werkzaam en zorgplichtig, in een omgeving waar veel mensen komen en waar de kans op ongevallen en verdrinking simpelweg groter is door de aanwezigheid van water ? Wees dan goed voorbereid en volg onze EHBWSO cursus. Want helaas raken jaarlijks in ons waterrijke landje zowel volwassenen als kinderen in nood tijdens zwemmen, sporten, in of om het huis of zelfs tijdens verkeersdeelname. Denk hierbij met name aan mensen die niet kunnen zwemmen, kinderen die teveel risico's nemen, stroming, eb en vloed, ongelukken met waterscooters, jetski’s, surfers, plezierjachten en duiksport ongevallen.

EHBO in en om het water

Werk je in, om en nabij het water, bij een zwembad, natuurplas of open water, dan kun je te maken krijgen met drenkelingen, watersport ongevallen of ongevallen met kleine kinderen.

Natuurlijk wil je deze risico’s tot een minimum beperken en tref je op basis van je Risico Inventarisatie en Evaluatie (R.I.E.) vooraf, uit preventief oogpunt, alle maatregelen die noodzakelijk zijn bij zwembaden, natuurwater, sportevenementen en watersportlocaties.

Wil je ook leren hoe je eerste hulp verleent in en om het water en wat je het beste kunt doen bij een bij een watersport- of verdrinkingsongeval Schrijf je dan snel in voor de EHBWSO cursus ‘EHBO bij Watersport Ongevallen.’

Doelgroep

Deze gespecialiseerde EHBO cursus (EHBWSO) is speciaal ontwikkelt vanuit de watersportbranche R.I.E. en daarmee onmisbaar voor medewerkers bij zwembaden, watersportlocaties, sportevenementen, reddingsbrigades (lifeguards), sportduikers en overige watersportrecreanten.

Het toe kunnen dienen van zuurstof tijdens die EHBWSO is dus ook in het kader van de ARBO/BHV en WHVBZ noodzakelijk wanneer de longen niet meer voor 100% functioneren, waardoor een tekort aan zuurstof zal ontstaan. Zoals onder andere bij decompressieziekte, longoverdruk, verdrinking of bij de inhalering van een chemische stof die daardoor een aanslag op de longen heeft gepleegd. Om deze zuurstof veilig en functioneel toe te kunnen dienen moet je hiervoor natuurlijk wel goed voor opgeleid zijn.

Cursusinhoud ‘EHBO Watersport en Zwembaden’

EHBO toepassen bij ongevallen in en om het water vraagt om speciale kennis en kunde. Deze Watersport EHBO-cursus is een specialistische aanvulling voor alle Nederlanders die al een EHBO (EHBO-V) certificaat hebben en zich willen specialiseren in EHBO bij watersportongevallen (EHBWSO).

Deze EHBO cursus Watersport Ongevallen behandelt alles rondom het signaleren, assisteren of redden van een watersporter bij ongevallen op en in het water.

Je leert:

  • Het veilig controleren, stabiliseren en verplaatsen van de patiënt door het water.
  • Het veilig en gestabiliseerd verplaatsen van de patiënt uit het water.
  • Herkennen van water- en duiksportongevallen (incl. longoverdruk en decompressie)
  • Het waar nodig starten van het BLS (Basic Life Support) traject inclusief het gebruik van de AED.
  • Gebruik van diverse zuurstofmaskers en onderhoud van de zuurstofkoffer
  • Zuurstof toedienen via het Continuous flow systeem en/of Demand systeem
  • Conform Internationale richtlijnen van onder andere DAN/ERC/ILCOR/ILSF/KNRM/PADI.

Ons cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt.

Deze EHBWSO module beslaat 5/6 dagen of 10/12 dagdelen afhankelijk van EVC's en als specialistische aanvulling op de reeds beschikbare EHBO bevoegdheid.

Na succesvolle deelname aan- en afronding van de cursus ‘EHBO bij Watersport Ongevallen‘ ontvang je een erkend en branchespecifiek EHBWSO certificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Trainingslocatie zoeken Inschrijven EHBO bij Watersport Ongevallen

De cursus ‘EHBO bij Watersportongevallen’ is ontwikkeld in samenwerking met- en geautoriseerd door specialisten op het terrein van Lifeguarding, Rescue Diving en Zuurstof.