Algemeen

De naam MFFA® Europe is Europees geregistreerd en staat voor Medic & Fire First Aid ® Europe. Tot en met eind 2019 hanteerden wij de BeNeLux merkenbureau geregistreerde naam MFA ® Europe.

Maar...., omdat andere marktpartijen regelmatig trachten mee te liften op onze naamsbekendheid en kwaliteit, gaf dat verwarring in de markt en ergernis en onvrede bij ons. Mede daardoor hebben wij dit ingrijpende maar helaas onontkoombare besluit tot naamswijziging moeten nemen.

Mocht u als school of opleider dus nog steeds benadert worden om een EHBO Instructeurs­cursus te komen volgen met de verwijzing naar een moeder- organisatie buiten Nederland of buiten Europa (zoals daar zijn : EFR/HSI/MFAInt./FAI...) zoek dan eerst goed uit of u daar ook daadwerkelijk direct bij wordt geregistreerd en dat u via die aangeboden 'Instructeurs­cursus' daar nadien dan ook daadwerkelijk de officiële Instructeurs bevoegdheid van behaald.

Want..een Instructeurs­cursus volgen en opgeleid worden volgens de richtlijnen van... is natuurlijk heel wat anders dan daar namens hen echt als bevoegd Instructeur voor geregistreerd worden en nadien les voor kunnen geven. Als dat niet het geval is, kunt u nooit rechtstreks lesmateriaal bestellen en ook niet namens die organisatie certifiaten voor uw cursisten aanvragen of uitdraaien !

De suggestie van deze aanbieders om dan maar vanuit school of vanaf de eigen pc een certificaat en/of pasje uit te draaien, als document van bekwaamheid voor de leerlingen, is natuurlijk ook heel wat anders dan het oospronkelijke en geautoriseerde document van de Internationale Organisatie zelf. Het volgen van dit soort 'Instructeurs­cursussen' en namaak adviezen werkt branchevervuilend en verwarrend voor de markt. En dat zorgt direct daarop aansluitend voor een zeer ongewenste schijnveiligheid !

Het dan eerst weer moeten volgen van een 'cross over' cursus met alle bijkomende kosten en retraining verplichtingen van dien, is een overbodige en kostenverhogende omweg. Ons advies naar een oud Nederlands gezegde : bezint eer gij begint !

Met het in gebruik nemen van onze nieuwe naam nemen wij als MFFA® Europe expliciet afstand van andere marktpartijen die het woord MFA ® of het MFA ® logo gebruiken in publieke uitingen op sociale media of hun websites c.q. cursusplanners, maar die niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen waar wij voor staan.

Deze partijen hanteren:

  • import en/of aanbod van anderstalige pakketten
  • ongeautoriseerde en/of door hen zelf geproduceerde ‘look-a-like (digitale) cursusboeken
  • de strategie van het op de markt brengen van daarbij aansluitende MFA ® cursussen of materialen, die geheel niet overeenkomen met de hoge standaard waar MFFA® Europe haar cursisten, trainingscentra en instructeurs aan houdt.
  • certificaten en pasjes die de schijn wekken dat onze cursusboeken en lesmethodes zijn gebruikt ter voorbereiding op de onafhankelijk afgenomen examens en bijbehorende certificaten.

Met deze nieuwe onderscheidende naam en bijbehorend logo’s scheppen wij duidelijkheid en gaan wij door met de hoge standaard die je voorheen ook al vanuit MFA ® Europe gewend was.

Al onze MFFA® Europe geregistreerde cursussen en de bijbehorende Nederlandstalige cursusboeken zijn duidelijk herkenbaar en strikt voorbehouden aan geregistreerde MFFA® Europe Trainingscentra en de daaraan verbonden MFFA® Europe Instructeurs en bovendien altijd na te zien op onze eigen website.


permalink

Corporate MFFA® Europe trainingscentrum

De EHBO-instructeur verzorgt de cursussen intern voor het eigen personeel van het bedrijf en/of voor de docenten en/of leerlingen van de (onderwijs-) instelling. Zowel eigen medewerkers als de cursisten volgen de EHBO-opleiding tijdens werkuren of schooltijden om te kunnen voldoen aan bijvoorbeeld ARBO- of BHV-eisen.


Independent MFFA® Europe trainingscentrum


In een onafhankelijk MFFA® Europe trainingscentrum worden EHBO-cursussen verzorgd door MFFA® Europe Instructeurs als zelfstandig ondernemer of in dienst bij;

  • Opleidingsinstituten
  • Bedrijven
  • Fitnesscentra
  • BHV- opleiders
  • Overige externe aanbieders

permalink

Heb je eerder een cursus via MFA ® Europe of MFFA® Europe gevolgd? Lees dan hier over herhalings­cursussen

Heb je niet eerder een cursus gevolgd, zoek dan via onze trainingscentrum zoeker naar een EHBO locatie bij jou in de buurt. Of schrijf je direct in via ons aanmeldingsformulier.


permalink

Nee. MFFA® Europe heeft dus wel cursusboeken en cursusaanbod ontwikkelt op het terrein van EHBO en BHV maar geeft deze cursussen zelf niet, omdat dit het werk is voor de MFFA® Europe Instructeurs die werken aan en via licentie bij MFFA® Europe geregistreerde Trainingscentra.

MFFA® Europe is dus zelf geen cursusgever, maar EHBO lesstof ontwikkelaar, productaanbieder, kwaliteitsbewaker en registerhouder.


permalink

De data, tijdstippen en kostprijs van een cursus met afsluitend examen worden bepaald door het MFFA® Europe TC waarbij je je aanmeld voor een cursus of herhalings­cursus. MFFA® Europe heeft hier geen rol in.

Wil je als Instructeur of Trainingscentrum inzicht in de kosten van een Instructeurs­cursus of Trainingscenter registratie? Neem dan contact op met onze klantenservice.


permalink