EHBSO, herkennen en verzorgen van sportblessures

EHBO in de sport, in Nederland bekend als EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) is cruciaal voor alle takken van sport. Ben je als trainer, coach, instructeur, LO docent, evenement organisator, scheidsrechter, sportverzorger, Eerste hulpverlener of bestuurslid werkzaam en zorgplichtig, in een omgeving waar veel mensen komen en waar de kans op sportongevallen simpelweg groot is door de aanwezigheid van bewegende sporters, hun specifiek tak van sport of extra uitdagende omstandigheden (zoals bij risico sporten)? Wees dan goed voorbereid en volg onze EHBSO cursus.

In deze EHBSO cursus leer je alles over het verzorgen en voorkomen van sportblessures en toepassing van Eerste Hulp bij sportongevallen. Je leert sportongevallen en - blessures te herkennen en te verzorgen.

Omdat elke sport andere risico’s met zich mee brengt biedt MFFA® Europe deze specifieke EHBSO module aan op basis van de 3 x 3 risico-inventarisatie (R.I.E) van de betreffende sport. De EHBSO module is geschikt voor alle sporttakken die binnen Nederland worden aangeleerd en beoefend. Dat is dus duidelijk veel meer (qua inhoud en cursusduur) en heel anders dan in een cursus EHB(S)O waar die S tussen haakjes staat voor het aanleggen van een snelverbandje maar nu dan bij iemand in een sporttenue. Want het enige wat dan anders is, is de context maar natuurlijk niet de Eerste Hulpverlening.

Met name in Nederland omdat we hier gelukkig kunnen rekenen op de snelle aanwezigheid en hulp van de professionele hulpdiensten via 112. Stabiliseren van het slachtoffer is voor een EHBO-er dan vaak één van de eerste handelingen bij ernstige sport ongevallen ter voorkoming van onomkeerbare gevolgschadel. In de watersport situatie komen daar uiteraard het specifieke en veilige transport in het water en de extra handelingen bij verdrinking en onderkoeling nog bij.

Toelatingseisen EHBSO

Om deze ‘EHBSO = EHBO bij Sport’ opleiding te kunnen volgen dien je de reguliere MFFA® EHBO cursus succesvol te hebben afgesloten.

Doelgroep

Deze EHBSO cursus is onmisbaar voor:

 • Sportbonden
 • Sportverenigingen
 • Sportkader
 • Trainers/coaches
 • Toezichthouders, zweminstructeurs, lifeguards
 • Ouders/begeleiders
 • Docenten Lichamelijke Opvoeding
 • Teambegeleiders
 • Verzorgers/sportmasseurs
 • Scheidsrechters en bestuursleden
 • Evenementen hulpverleners

Cursusinhoud

EHBSO is een specialistische aanvulling op de reeds beschikbare EHBO bevoegdheid.

Je leert:

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie op basis van de 3 x 3 methode
 • Onderbouwd advies verstrekken voor een NO GO bij sport evenementen
 • Voorkomen van sportblessures of het verslechteren daarvan
 • Verzorging (van top tot teen) van alle mogelijke sportletsels
 • Preventie via trainingsleer en materiaalkeuze
 • Veilig vervoer van het slachtoffer
 • Verstrekken van zuurstof

Tijdig door te verwijzen naar:

 • Diëtist
 • Sportmasseur
 • Fysiotherapeut
 • (Sport-) Arts en/of Sport-Medisch Adviescentrum

Het cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt.

Deze MFFA® Europe cursus ‘EHBSO' is ontwikkeld in samenwerking met specialisten op het gebied van Leisure & Wellness en Sport & Recreatie.

5-6 dagen / 10-12 dagdelen afhankelijk van EVC's en als aanvulling op de reeds aanwezige EHBO bevoegdheid.

Neem voor locatie, datum, tijdstip en kosten contact op met je MFFA ® Europe Trainingscentrum naar keuze.

Na succesvolle deelname aan- en afronding van deze EHBSO cursus ontvang je een erkend en branchespecifiek certificaat EHBSO met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Trainingslocatie zoeken Inschrijven EHBSO Sport