EHBO en AED cursus

Weet jij wat je moet doen als er plotsklaps iemand bewusteloos in elkaar zakt? Of hoe je moet handelen als jouw hulp wordt ingeroepen bij een ongevalssituatie? In en rondom het huis, op het werk, op school of in je vrije tijds situatie; een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Verstijf je, blijf je toeschouwer of schiet je te hulp?

Jouw kennis en vaardigheid maakt het verschil!

EHBO en AED Volwassenen Cursussen

Binnen MFFA® Europe bieden wij verschillende EHBO en AED volwassenen cursussen en re-trainingen aan. Deze cursussen hebben allemaal een zeer praktische en logische opbouw en uitbouw van de vaardigheden, waardoor je eigenlijk ongemerkt en automatisch jezelf de lesstof eigen maakt. De meest complete opleiding op het gebied van de Reanimatie en de EHBO is bij ons de Eerste Hulpverlener Allround cursus. Dat betreft een Reanimatie en EHBO cursus aanbod van 24 klokuren, waarin alle relevante skills voor alle denkbare leeftijdscategorieën aan bod komen. Die lesstof is bij ons heel praktisch, modulair en herkenbaar gestructureerd binnen een aantal zorgcirkels (3) die zijn gebaseerd op dezelfde (PHTLS ®) methodiek als die welke bij de zorgprofessionals wordt gebruikt.

Wat te doen in een acute hulpvraag situatie?

Iedere situatie begint met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (=Scene Survey) die wordt gevolgd door de zorg voor de eigen veiligheid. (=STOP procedure).

Zodra het veilig is voor jou als Eerste Hulpverlener wordt de Eerste Beoordeling (=Primary Assesment) uitgevoerd. Hierbij gaat het achtereenvolgens om:

 1. het stoppen van een zeer ernstige bloeding,
 2. controle bewustzijn,
 3. het alarmeren van de professionals via 1-1-2,
 4. hoofd-kantel kin-lift methode,
 5. controle ademhaling,
 6. reanimatieprotocollen voor volwassenen en zuigelingen/kinderen/drenkelingen,
 7. toepassen van de AED,
 8. verplaatsen in de stabiele zijligging , boomstamrol en de combinatie van beiden
 9. verhelpen van een verstikking m.b.v. rug klappen en buik drukken,
 10. het opvangen en verplaatsen van een bewusteloos geraakte patiënt middels de rautek greep,
 11. de controle op bloedingen, het toepassen van de basale verbandleer (drukpunt, directe druk, snelverband, drukverband, driekante doek) en
 12. stabiliseren + shockmanagement en het afdekken met een isolatiedekentje en het blijven bewaken van de vitale functies van de patiënt.

Tweede beoordeling

Zodra de primaire (= vitale) functies in orde en/of gestabiliseerd zijn, gaan we in afwachting van de geallarmeerde professionals verder met de Tweede Beoordeling (=Secondary Assesment). Hierbij gaat het om het direct (patiënt is bij bewustzijn) of het nadien beoordelen van de ziekte (Illness) die- of het letsel (Injury) dat, bij de patiënt wordt aangetroffen. De Anatomische en Fysiologische achtergrond informatie die je daarvoor nodig hebt staat in één helder omschreven hoofdstuk simpel en doeltreffend uitgelegd. Dat beoordelen doen wij met een praktische en vaste stappen benadering, die we de redding sleutel noemen (= Rescue Key). 1.Wat neem je waar? 2.Wat is het probleem? 3.Wat is het doel van de Eerste Hulp? 4.Wat moet je doen? En dat staat netjes gerubriceerd omschreven per onderwerp.

Alles wat een Eerste Hulpverlener moet weten en kunnen

Omdat we Eerste Hulpverleners zijn gaan wij nooit behandelen of verzorgen, want dat is de taak van de beroepsgroepen op dat terrein (de professionele hulpverleners) en die zijn door ons gealarmeerd en onderweg. Wij gaan bij hun afwezigheid alvast van top tot teen via vaste Eerste Hulpverlening stappen aan de slag en starten daar waar nodig met het Eerste hulpverlenen bij problemen of ziektebeelden van:

 • De Hersenen ( Hersenschudding, Hersenkneuzing, Hersenvliesontsteking, Epilepsie, Dwarslaesie, Zuurstof tekort) ,
 • De Longen (Allergie, Longziekte, Astma, COPD, Hyperventilatie, Kort ademigheid, Traumatische longaandoeningen, Klaplong, Perforatie van de long, (bijna) verdrinking),
 • De Bloedsomloop (Angina Pectoris, Hartaanval, Shock, Warmtestuwing, Flauwte, Hitteberoerte, Onderkoeling, Harnas Hang Syndrom)
 • Het Geraamte (Het skelet, kneuzing, verzwikking, verstuiking, dislocatie, botbreuken, schedel/nek/rugletsel, armen & benen)
 • De Huid (Beten en Steken, Snij- en Steekwonden, Bevriezing, Verbranding (electriciteit/bliksem/vuur/stoom), Regel van Negen)
 • Het Spijsverteringsstelsel (Gebit, Tong & Keel, Slokdarm & Maag, Darmen & Urinewegen...etc)
 • De Zintuigen (Ogen, Oren, Tast, Neus incl. neusbloeding)
 • Leeftijd gebonden ziektebeelden( preventie in-en-om het huis, alle specifieke kinderziektes, Koortsstuipen, Middenoor ontsteking, Uitdroging, Ondervoeding, Suikerziekte, Drugs/alcohol, Beroerte, Tia, FAST protocol
 • Vergiftiging : diverse middelen en routes en Eerste hulp voorzieningen.

Na onze succesvolle afronding van de Eerste Hulpverlening volgt natuurlijk de overdracht aan de professionals of anderen. Dat is de Derde Zorgcirkel (=Nazorg/Overdracht) met het MIST en AMPEL protocol, ongevalsregistratie, desinfectie, opruimen en aanvullen materialen, slachtofferhulp.

Het meer dan complete en rijk geïllustreerde full colour cursusboek beslaat in totaal 3 delen en wordt na de Levensreddende handelingen (deel 1) het uitvoeren van de Eerste Hulpverlening bij ziekte en letsels (deel 2) afgerond met een zeer ruime bijlage (deel 3) over de meest actuele reanimatieprotocollen van zowel de NRR als de ERC, de meest relevante verbandleertechnieken en materialen, pictogrammen, werking van de AED, .etc

Dit complete cursusboek beslaat derhalve : het methode werkboek, het theorie leerboek met daarin alle scenario's en ten slotte de bijlages. Dit boek is tijdens en na de cursus uw eigendom en is geschikt voor onderlinge coaching, zelfstudie, tussentijdse toetsing en als naslagwerk. Alles wat er geoefend en geleerd moet worden staat er duidelijk in omschreven en wordt stapsgewijs uitgelegd (net als in een kookboek als het ware) en dan ook nog helder toegelicht met de tekst en de bijpassende foto's. Waarbij we werken met onze unieke werkvorm van de roulerende 3-tallen in de rollen van coach, eerste hulpverlener en patiënt. De theorie staat daarbij altijd ten dienste van de EHBO praktijk. Je doet het dus niet omdat het moet, maar ... omdat je de situatie 'leest' of hebt gehoord wat er is gebeurd en je dan op basis van de training bij ons precies weet hoe dat het beste kan worden aangepakt.

Kortom: jouw aanwezigheid en praktische vaardigheid maakt het verschil!

De kosten zijn afhankelijk van de cursus en de locatie waar u deze volgt. Vraag hier meer over bij de MFFA ® Europe trainingslocatie van uw keuze!

Na succesvolle deelname en afronding ontvang je het erkende en branchespecifieke certificaat.

Dit certificaat is 1 jaar geldig.

 • EHV - Allround compleet duurt normaliter : 6 dagdelen = 3 dagen
 • Schrijf je snel in bij een MFFA trainingslocatie bij jou in de buurt.
 • EHV herhalings­cursus compleet duurt : 2 dagdelen = 1 dag
 • Eén cursusmodule EHV (BLS/SEH) herhalings­cursus : 1 dagdeel = 1/2 dag
 • Bij de MFFA © Europe trainingscentra kun je terecht voor alle bedrijfsspecifieke EHV (nascholings-) cursussen.

Kortere cursussen Eerste Hulpverlening en AED