Kwaliteitscontrole

Een cursus heeft bij de aanwezigheid van één Instructeur een maximum aantal cursisten van 12. Bij hogere cursisten-aantallen moet verplicht een tweede MFFA® Europe Instructeur aanwezig zijn. Cursusdata en examens moeten 3 weken vooraf worden aangemeld voor het onafhankelijke examen en de audits op locatie. Iedere cursist ontvangt een verklaring van begrip en evaluatieformulier ter ondertekening en registratie.


permalink

Onze theorie staat ten dienste van de praktijk en is dan ook altijd met elkaar verweven tijdens de cursus.

Zodra je het boek in je bezit hebt kun je dat als studiemateriaal, naslagwerk en referentiebron benutten. Wij bieden dus geen ELO voorstudie optie aan, omdat dit nagenoeg oncontroleerbaar is en je de meeste skills dus letterlijk als vaardigheid in de praktijksituatie moet oefenen met elkaar.

Niet stilzitten, maar doen !

Niet eindeloos stilzitten met grote klassikale groepen terwijl je kijkt naar een Power Point Presentatie. Onze beeldmaterialen zijn altijd beperkt qua duur, omdat die presentatie de eerste stap is van de 5-staps methode.

Daarna laat de Instructeur dit als stap 2 in de praktijk zien op echte snelheid. Bij stap 3 geeft de Instructeur weer een demonstratie maar dan benoemd hij ook de accenten daarvan. Bij stap 4 is één van de cursisten de coach van de Instructeur en verteld die de Instructeur aan de hand van het uitgewerkte voorbeeld in het cursusboek wat er moet gebeuren. Bij stap 5 ga je dit vervolgens in 3-tallen met elkaar beoefenen.


permalink

De in deze markt meest uitgebreide en rijk geïllustreerde EHBO cursusboeken van MFFA® Europe, zijn niet te koop in de vrije handel, maar worden alleen beschikbaar gesteld en vanuit eigen beheer geleverd aan geregistreerde MFFA® Europe Trainingscentra.

De geautoriseerde en door ons ontwikkelde cursusboeken staan duidelijk herkenbaar op onze website en zijn altijd voorzien van de meest relevante en ‘up-to-date’ informatie. Dit omdat ze jaarlijks worden aangepast, indien uitkomsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek daar aanleiding toe geven.

Onze cursusboeken zijn herkenbaar aan onze naam, de beide logo’s, de rijk geïllustreerde fullcolour inhoud en het verplichte gebruik bij het werken met 3-tallen in de roulerende rollen van coach, hulpverlener en patiënt in combinatie met het 5 stappenplan.


permalink

MFFA® Europe Instructeurs die hun cursisten opleiden dienen uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de afrondende examendag dit bij MFFA® Europe aan te vragen.

Dit is absoluut noodzakelijk om tijdig een externe examinator en/of auditer hiervoor in te kunnen plannen en om het examen tijdig gereed te maken. Als je het examen niet haalt, moet je dus ook minimaal 3 weken wachten voordat je een herexamen kunt aanvragen.


permalink