EHBO toepassen in het beroepsonderwijs (MBO/HBO)

Een leerling die zich verslikt of een medewerker die uitglijdt op de trap. Op school kan het wel eens mis gaan. Weet jij dan wat je moet doen? Deze cursus is ontwikkeld voor cursisten en personelsleden in het beroepsonderwijs (MBO/HBO).

Een school moet veilig zijn. Toch is dat niet altijd het geval. Pleisters plakken en de verzorging van onschuldige schaafwonden zal op de meeste scholen behoren tot de dagelijkse praktijk maar helaas gebeuren er op school ook serieuze ongelukken. Docenten, medewerkers en studenten op school moeten dan weten wat ze moeten doen als ergens eerste hulp nodig is bij (ernstige) ongevallen zoals botbreuken, een epileptische aanval, steek- / schietincidenten of ongelukken tijdens (praktijk-) lessen of stages.

Weten leerlingen en collega's wat ze moeten doen bij een ongeluk tijdens het sporten? Of bij een 'hartstilstand' van een medewerker of docent tijdens een practicum? Of bij een steek- of schietincident waarbij leerlingen of medewekers zijn betrokken met als gevolg een zeer ernstige bloeding?

Cursusinhoud

  • EHBO-cursus afgestemd op het beroepenveld
  • Gebaseerd op de risico-inventarisatie

EHBO-cursussen voor het beroepsonderwijs afgestemd op opleiding en beroep

MFFA® ® Europe biedt branchespecifieke EHBO-cursussen aan met verschillende modules. Alle specialistische EHBO-vervolgopleidingen sluiten daarop aan en zijn afgestemd op het specifieke beroepenveld van de student. Zo zal de specialistische EHBO-module voor de opleiding ‘Sport en Bewegen’ andere onderwerpen behandelen dan de module voor een opleiding ‘Security’ of ‘Beveiliging.’ De risico’s in beide vakgebieden zijn namelijk verschillend. Hierop wordt de specialistische EHBO-cursus afgestemd.

Volgens MFFA® ® Europe is een algemene basis EHBO-cursus alleen, dus niet voldoende voor het beroepsonderwijs omdat studenten in het beroepsonderwijs al een keuze hebben gemaakt voor een specifiek beroep met de daaraan gekoppelde beroepsrisico’s. Op basis van een gedegen risico-inventarisatie van de beroepsgroep praktijk wordt de student zo van de juiste extra EHBO-vaardigheden voorzien, afgestemd op de risico’s van dat toekomstige beroep. Kies daarom voor de uitgebreidere (3 daagse) MFFA® ® Europe Eerste Hulpverlener Allround cursus. Want je bent dan in staat om Eerste Hulp te verlenen aan alle leeftijdsgroepen.

Veel MBO- (ROC's) en HBO-opleidingen in Nederland werken ook daarom, al met onze praktische en leerzame methode en cursusboeken.

Doelgroep

Studenten, docenten en andere personeelsleden in het beroepsonderwijs.

Cursusduur : 6 dagdelen of 3 dagen (=24 klokuren)

In aansluiting hierop kun je dan kiezen voor onze specialistische dus verdiepende en verbredende EHBO vervolgopleidingen. Wat jou als student natuurlijk op basis van die extra certificaten en bekwaamheid een groter werkterrein en aantoonbare voorsprong als sollicitatiecriterium oplevert.


Docent als EHBO-instructeur

Eigen docenten kunnen door MFFA® ® Europe worden opgeleid tot MFFA® Europe EHBO-instructeur zodat ze de cursus(sen) zelf binnen de jaartaakbelasting van hun aanstelling aan de school kunnen verzorgen.

Logisch, want als beroepsdocent ben je op dat terrein al gekwalificeerd docent en ben je daarnaast meestal van dichtbij betrokken als er iets gebeurt op school. Met de juiste EHBO-vaardigheden kunnen jij en de door jou opgeleide cursisten dan meteen actie ondernemen en... het verschil maken, als dat noodzakelijk is!

Doelgroep

Docenten uit het beroepsonderwijs.

Instructeur opleiding cursusduur : In overleg en mede afhankelijk van (EVC's). Eerder Verworven (Beroeps) Competenties

6 dagdelen of 3 dagen (24 uur)

In aansluiting hierop kun je dan kiezen voor onze specialistische dus verdiepende en verbredende vervolgopleidingen. Wat jou natuurlijk op basis van die extra certificatie en bekwaamheid een groter werkterrein en perfect extra sollicitatiecriterium oplevert!

De kosten zijn afhankelijk van de cursus en de locatie waar u deze volgt. Vraag dit na bij de MFFA ® Europe trainingslocatie naar keuze!

Na succesvolle deelname aan- en afronding van de cursus ‘EHBO Beroepsonderwijs’ (=MFFA ® Europe Eerste Hulpverlener Allround) ontvangen je cursisten (personeel of studenten) een erkend en branchespecifiek EHBO certificaat.

Eigen docenten kunnen door MFFA ® Europe worden opgeleid tot MFFA Europe EHBO-instructeur zodat ze de cursus(sen) zelf binnen de jaartaakbelasting van hun school kunnen verzorgen.
Logisch, want als beroepsdocent ben je op dat terrein al gekwalificeerd docent en ben je daarnaast meestal van dichtbij betrokken als er iets gebeurt op school.

Met de juiste EHBO-vaardigheden kunnen jij en de door jou opgeleide cursisten dan meteen actie ondernemen.

Doelgroep

Docenten uit het beroepsonderwijs.

Instructeur cursus duur :

In overleg en mede afhankelijk van Eerder Verworven (Beroeps) Competenties.

Trainingslocatie zoeken Inschrijven EHBO Beroepsonderwijs Inschrijven cursus EHBO