Hoe pas je EHBO toe bij ernstige incidenten?

Helaas kunnen we ze niet voorkomen; onvoorziene gebeurtenissen waarbij alle alarmbellen oneindig lang rinkelen en alle lichten op rood gaan. Denk aan natuurgeweld als bosbranden, lawines en tsunami's maar ook bomaanslagen, schietincidenten en andere vormen van terrorisme. De krant staat er dagelijks vol mee.

Wat is een ernstig incident?

Een ernstig incident is een onvoorziene gebeurtenis waar je je enigszins op kunt voorbereiden, maar die je niet kan voorspellen of voorkomen.

Denk aan:

 • Natuurgeweld (overstromingen, lawines, vulkaanuitbarstingen, tsunami's, bosbranden)
 • Ernstige verkeersincidenten, gemotoriseerde sport ongevallen
 • Terrorisme en geweld zoals steek- / schietletsel of ‘blast’ letsel door bomaanslagen,
 • Buitensportongevallen
 • Bergsportongevallen (ski- of alpinisme ongelukken )

In alle gevallen zorgen deze incidenten voor veel opschudding en heb je te maken met slachtoffers met midden of hoog energetisch letsel; letsel dat een grote impact heeft op het menselijk lichaam. Daarnaast zijn er grote gevolgen voor de veiligheid. Van jezelf, van het slachtoffer en van de gealarmeerde professionele hulpdiensten.

EHBO toepassen bij ernstige incidenten vraagt dus nogal wat van de EHBO'er. Mogelijk bijkomend nadeel is, dat jij als 'toevallige passant en Eerste Hulpverlener' zelfstandig aan de slag moet met de Eerste Hulpverlening aan de slachtoffers omdat de gealarmeerde professionele hulpverleners het terrein (nog) niet kunnen of mogen betreden vanwege de veiligheid. Denk aan de 'Las Vegas shooting' of de 'Bomexplosie Savetum.'

De professionele hulpdiensten zullen namelijk pas beschikbaar zijn zodra de autoriteiten de betreffende onheilsplek hebben vrijgegeven.

EHBO bij buitensportincidenten

De zwaartekracht, natuurkrachten én de elementen werken in zo'n situatie vaak samen. Als (berg-) gids, instructeur of voorklimmer moet je dan volledig 'self supporting' zijn qua EHBO. Vaak heb je geen bereik of kan de traumahelikopter niet ingezet worden, waardoor je noodgedwongen zelf de patiënt moet stabiliseren en/of transporteren. Misschien moet je zelfs wel een basaal overnachtingsbivak creëren.

Check s.v.p. elders voor dit aanbod bij het cursuspakket EHBBSO.

EHBO toepassen in extreme omstandigheden

Een reguliere EHBO-cursus volstaat dus niet meer in extreme situaties. Deze cursus 'EHBO bij Incidenten' is dan ook bedoeld voor de verschillende beroepsgroepen en EHBO’ers die te maken kunnen krijgen met extreme situaties die een hoge impact hebben op het menselijk lichaam. Uiteraard werken we wel met de vaste methodiek die we ook bij onze andere EHBO-cursussen toepassen.

Doelgroep

 • Ge-uniformeerde beroepen
 • Gemotoriseerde sport evenementen
 • Paardensport sector
 • Energiesector (Windturbine / Werken op hoogte)
 • Evenementensector
 • Openbaar vervoer
 • Transsportsector

Inhoud cursus 'EHBO bij Incidenten'

 • 'Scene survey'
 • Risico inventarisatie analyse
 • Eigen veiligheid
 • 'Primary survey': vaststellen van de aanwezigheid en kwaliteit van de vitale functies
 • 'Secundary survey': bepalen van de ernst/oorzaak van de ziekte of het letsel, aan de hand van kinematische regels en gangbare beoordelingsmethodieken (PHTLS ® / X-ABCDE methode)
 • Herkennen en verzorgen van traumatisch letsel met oog voor het oorzaak-gevolg principe
 • Verzorging van bijvoorbeeld een catastrofale bloeding en herkenning van een pneumathorax
 • Inschakelen en waar gewenst en voldoende geschoold, ook het assisteren van professionele hulpdiensten
 • 5-6 cursusdagen / 10-12 dagdelen. Als specialistische aanvulling op de reeds aanwezige EHBO bevoegdheid.
 • Afhankelijk van het specifieke toepassingsgebied.
 • In combinatie met meerdere cursusdelen zijn er uiteraard overlappingen waarvoor vrijstelling mogelijk is.

Na succesvolle deelname aan- en afrondng van deze cursus ‘EHBO bij Incidenten‘ ontvang je een erkend en branchespecifiek certificaat.

Trainingslocatie zoeken Inschrijven EHBO bij Incidenten

De cursus ‘EHBO bij Incidenten’ is ontwikkeld in samenwerking met- en geautoriseerd door specialisten op het terrein van natuurkunde/bewegingsmechanica, traumatologie en de buitensport.