Privacyverklaring van MFFA® Europe

Laatst geüpdate: april 2022, hernieuwde versie

Wij doen er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden. We houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG).

In deze verklaring kunt u per situatie lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doelen we dat doen. Ook leest u hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info op mfaeurope punt nl.

Als u contact met ons opneemt

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of informatie over onze diensten vragen. U kunt ons ook een e-mail sturen of bellen. We hebben voor het contact met u, uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres nodig. Deze gegevens bewaren we totdat we al uw vragen naar tevredenheid hebben beantwoord. Het kan ook zijn dat u zich naar aanleiding van ons contact inschrijft voor een cursus of dat u zich als instructeur bij ons inschrijft.

Als u zich voor een cursus inschrijft

Via onze website kunt u zich voor een EHBO cursus inschrijven. Schrijft u zich voor een eerste EHBO cursus in? Dan vragen we in ieder geval om uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en betaalgegevens. Heeft u al eerder een MFFA® cursus gevolgd? Dan vragen wij u ook om uw MFFA® pasregistratienummer, de naam van de instructeur en de verloopdatum van uw certificaat.

We hebben deze gegevens nodig om u voor de EHBO cursus aan te melden, een opleidingsovereenkomst met u aan te gaan, u aan te melden voor de externe examinering, u na behaalde examens certificaten toe te laten sturen en om u rechtstreeks of via het Trainingscentrum via een factuur te kunnen factureren.

Auditing via camera

Een onafhankelijk extern auditbureau controleert de kwaliteit van onze cursusmethode, de onafhankelijke examinering inclusief het daarbij behorende certificatieproces. Daarvoor kijkt een auditor steekproefsgewijs online via een camera mee. De camera neemt geen beelden op en bewaart ook geen beelden. De auditor kan alleen meekijken nadat de aanwezige docent en/of examinator gebruik heeft gemaakt van de 2 factor authenticatie (2FA). Er is geen sprake van proctoring.

Eigen omgeving cursisten

Gaat u een EHBO cursus bij ons volgen? Dan krijgt u een eigen account in een online omgeving op onze website. Daarin staan onder andere de persoonsgegevens die u bij uw inschrijving aan ons doorgaf, informatie over uw cursus(sen) en uw certificaten. Totdat u het account opheft, blijven uw persoonsgegevens in uw eigen online omgeving bewaard. Voor persoonsgegevens van u die we van de Belastingdienst moeten bewaren, geldt een wettelijke bewaartermijn (zie hieronder)

Wettelijke bewaartermijn persoonsgegevens

Van de Belastingdienst moeten we een administratie bijhouden. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten we onze administratie, met uw persoonsgegevens, 7 jaar bewaren.

Als u zich als instructeur inschrijft

Wilt u zelf als instructeur aan de slag? Dan volgt u bij ons eerst de instructeurs­opleiding of de verkorte leerroute. Via onze website kunt u zich daarvoor inschrijven. We vragen voor uw inschrijving in ieder geval om uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bevoegdheden en/of eerder verworven competenties en betaalgegevens.

We hebben deze gegevens nodig om u voor de instructeurs­opleiding of de verkorte leerroute aan te melden, voor vervolgcursussen, om een opleidingsovereenkomst of een andere overeenkomst met u aan te gaan, certificaten aan u toe te kennen, en om u een factuur te sturen.

Auditing via camera

Een onafhankelijk extern auditbureau controleert de kwaliteit van onze cursusmethode, de onafhankelijke examinering inclusief het daarbij behorende certificatieproces. Daarvoor kijkt een auditor steekproefsgewijs online via een camera mee. De camera neemt geen beelden op en bewaart ook geen beelden. De auditor kan alleen meekijken nadat u (als instructeur/docent) of de examinator gebruik heeft gemaakt van de 2 factor authenticatie (2FA).

Eigen omgeving instructeurs

Schrijft u zich bij ons in als instructeur? Dan krijgt u een eigen account in een online omgeving op onze website. Daarin staan onder andere de persoonsgegevens die u bij uw inschrijving aan ons doorgaf, informatie over uw cursus(sen), updates en uw certificaten. Totdat uw overeenkomst met ons eindigt, blijven uw persoonsgegevens in uw eigen online omgeving bewaard. Voor persoonsgegevens van u die we van de Belastingdienst moeten bewaren, geldt een wettelijke bewaartermijn (zie hieronder)

Wettelijke bewaartermijn persoonsgegevens

Van de Belastingdienst moeten we een administratie bijhouden. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten we onze administratie, met uw persoonsgegevens, 7 jaar bewaren.

Minderjarigen

Onze website en EHBO cursussen zijn in principe niet bedoeld voor kinderen van 16 jaar of jonger. Maar via bijvoorbeeld een school kunnen ook kinderen van 16 jaar of jonger een EHBO-cursus bij ons volgen. Kinderen van 16 jaar of jonger mogen alleen onder toezicht of met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers rechtstreeks gebruik maken van onze website en zich direct via onze website voor een EHBO cursus inschrijven.

Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan periodiek een e-mail met informatie en nieuws over ons en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Ook blijft u via onze nieuwsbrief op de hoogte van onze EHBO cursussen. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen we om uw e-mailadres. Via het aanmeldproces geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw e-mailadres te verwerken.

Elke nieuwsbrief heeft een afmeldlink. Uw gegevens bewaren we totdat u zich heeft afgemeld.

Beeldmateriaal

Tijdens een EHBO cursus maken we wel eens foto's of video-opnamen voor op onze website en sociale media kanalen. Het beeldmateriaal linken we niet aan uw naam.

Tijdens de cursus vragen we uw toestemming om dit beeldmateriaal te maken en te gebruiken voor onze website en sociale media kanalen.

Als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van beeldmateriaal, waarop u te zien en te herkennen bent, op onze website en sociale media kanalen en u wilt deze toestemming weer intrekken, dan kunt u een e-mail sturen naar info op mfaeurope punt nl. Vermeld ook op welke link van de website of sociale media kanaal de foto of de video, waar u op staat, is geplaatst. Op die manier kunnen we uw verzoek snel in behandeling nemen.

Afnemen van enquêtes/polls

We vragen iedere cursist na afloop om een enquête of poll in te vullen. Het invullen van deze enquête/poll is niet verplicht en heeft als doel (de kwaliteit van) onze dienstverlening te controleren en te verbeteren.

We vragen u om uw voornaam, achternaam en de door u bij ons gevolgde cursus(sen).

We bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal 3 maanden nadat we de resultaten van de enquête of poll hebben verwerkt.

Cookies die onze website plaatst

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, plaatst de website cookies. Onze website plaatst alleen noodzakelijke/technische cookies en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies. Dit betekent dat we via de cookies die onze website plaatst geen persoonsgegevens van u verwerken. Daarom hoeven we geen toestemming aan u te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

Hieronder leest u iets meer uitleg over deze twee cookies.

1. Noodzakelijke/technische cookies
Zonder deze cookies weet onze website niet goed wat hij moet doen.

2. Analytische cookies
Als u onze website bezoekt, houden we uw algemene bezoekgegevens bij. Wat we precies bijhouden, hangt af van de instellingen van uw browser of het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Stuurt uw browser of het apparaat uw IP-adres mee, of informatie over uw apparaat, besturingssysteem of het tijdstip waarop u onze website heeft bezocht? Dan gebruiken we die gegevens voor de statistieken van onze website en om onze website gebruiksvriendelijker te maken.

Via deze gegevens zien we hoe vaak en wanneer onze website bezocht wordt en welke pagina’s. Maar we registreren niet wie de bezoekers zijn. Alle gegevens worden zo veel mogelijk versleuteld en anoniem verwerkt.

We gebruiken Google Analytics voor analytische doeleinden. Voor de bewaartermijn zijn we afhankelijk van de bewaartermijn van Google; die is maximaal 50 maanden. Door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren, kunt u voorkomen dat uw (anonieme) site-activiteit zichtbaar is in Google.

Wie ontvangen uw gegevens?

Uw persoonsgegevens delen we niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Voor de bedrijfsvoering delen we bijvoorbeeld uw gegevens met de hoster van onze website, trainingsbureaus, instructeurs, de verstrekker van de certificaten, het administratiekantoor en andere extern ingehuurde professionals. We verkopen uw gegevens nooit door aan andere partijen.
Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We doen dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Met andere partijen, die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

We beveiligen uw persoonsgegevens goed

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te verkleinen. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • logische toegangscontrole op onze laptops, computer en systemen, gebruik makend van wachtwoorden en login token;
  • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
  • logging van toegang tot persoonsgegevens;
  • opslag van uw persoonsgegevens in een apart, afgeschermd, systeem;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
  • 2FA om toegang te krijgen tot uw eigen online omgeving (account).

Daarnaast werken we zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van die websites te lezen voordat u er gebruik van gaat maken.

Deze rechten heeft u

U kunt altijd inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken en u mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Daarnaast mag u ons vragen om minder gegevens van u te bewaren. Ook mag u bezwaar maken tegen het vastleggen van uw gegevens.

Wilt u van deze rechten gebruikmaken? Stuur dan een e-mail naar
info op mfaeurope punt nl. We controleren wel eerst of het verzoek echt van u komt. Verder proberen we snel, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek te reageren.

Niet eens met de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens?

Bent u het niet eens met hoe we uw persoonsgegevens verwerken? Stuur ons een bericht via info op mfaeurope punt nl. We zoeken dan samen naar een oplossing.
U heeft bovendien altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via deze link.

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen

Van tijd tot tijd passen we deze privacyverklaring aan. De actuele versie vindt u op onze website.

Dit zijn onze gegevens

Medic & Fire First Aid Europe V.O.F. (MFFA® Europe)
Neerakker 8, 5731 VH Mierlo

telefoonnummer: 06-54963793
kamer van koophandel nummer: 70961654
contactpersoon : Johan Walraven
e-mail adres : info op mfaeurope punt nl
website : www.mffaeurope.nl