Opleiding EHBO instructeur volgen?

Zelf lesgeven aan medewerkers binnen je eigen bedrijf of (onderwijs-)instelling? Volg dan de MFFA® Europe opleiding tot EHBO instructeur.

Na afronding van de Instructeurs opleiding ben je in staat om met gebruik van het MFFA® Europe lesmateriaal (instructie USB, Instructeur handleiding, vereiste trainingsmiddelen en het cursistenboek) zelfstandig de EHBO lessen te verzorgen voor medewerkers, docenten of leerlingen binnen het bedrijf of de (onderwijs-) instelling

Je kunt na succesvolle afronding hiervan, kiezen voor de registratie bij MFFA® Europe als:

  1. Corporate MFFA® Europe Instructeur
  2. Independent MFFA® Europe Instructeur

Los van je Instructeur registratie kunnen de beschikbare MFFA® Europe EHBO / BHV cursussen worden aangeboden en gevolgd tijdens werkuren/schooltijden en de avonduren of weekenden, om daarmee te kunnen voldoen aan gewenste beroepscompetenties ten behoeve van ARBO , IKK, WHVBZ en BHV vereisten. Het beroepsonderwijs en bedrijfsleven maakt mede daarom veelvuldig gebruik van dit concept. Alle cursussen worden na succesvolle deelname en examinering, afgerond met een erkend en branche specifiek certificaat.

Om als actief en geregistreerd MFFA® Europe Instructeur te kunnen en te mogen blijven werken, dien je in ieder geval je eigen bekwaamheid natuurlijk op pijl te houden, verplichte MFFA® Europe updates te volgen en ook minimaal jaarlijks 2 MFFA® Europe cursussen te hebben gegeven en afgerond.

Als Corporate Instructeur verricht je die werkzaamheden binnen je jaartaakbelasting aan een Corporate MFFA® Europe TC en dat is bekostigd onderwijs of binnen je eigen betrekking aan het personeel van hetzelfde bedrijf.

Als Independent Instructeur doe je dat als ZZP'er vanuit je eigen bedrijf of als Instructeur in dienst van een commerciële cursusaanbieder.

Als je instructeur bent van een andere EHBO organisatie kun je op basis van eerder verworven competenties via een kortere leerroute MFFA® Europe instructeur worden.


Uitbreiding naar Instructeur voor gespecialiseerde EHBO Cursussen

Wil je deze Instructeurs bevoegdheid nadien uitbreiden, dan kun je bij ons ook gespecialiseerde Instructeurs opleidingen volgen, waarna je onze specifieke EHBO cursussen (EHBSO/EHBWSO/EHBBSO/Evenementen Hulpverlening) en ook de BHV opleidingen en herhalings­cursussen mag verzorgen.


MFFA® Europe Instructeur schema

Uit oogpunt van uniformiteit en kwaliteitsbewaking werken wij met geregistreerde MFFA® Europe Trainingscentra. Die maken op hun beurt gebruik van de geautoriseerde MFFA® Europe Cursusboeken en methode en de bij MFFA® Europe opgeleide Instructeurs. Een MFFA® Europe Instructeur is actief als Zelfstandig ondernemer of als Docent aan een Opleidingsinstituut. Het MFFA® Europe cursusaanbod wordt per instructeur verstrekt aan max. 12 cursisten per groep. De Instructeurs­cursus duur is afhankelijk van je Instructeur niveau keuze en EVC ’s. Je kunt nadien alleen die cursussen aanbieden waarvoor je ook de Instructeur bevoegdheid hebt behaald. Wij werken daarbij al vanuit de basiscursus via de PHTLS ® en de X-ABCDE methode. Middels je Instructeur bevoegdheid(-heden) kun je alle modules uit het bijbehorende cursistenboek aanbieden. Een cursusboek bevat alle relevante informatie en concrete cursusinhoud vereisten om je cursist aan het bijbehorende certificatieniveau te laten voldoen. Daarom wordt je bij ons dus per definitie nooit Instructeur in een certificatieniveau.

De ingevulde gegevens gebruiken we om je aan te melden voor de instructeurs­opleiding of de verkorte leerroute, je daarna als instructeur van WFFA Europe te registreren en om de factuur naar je te sturen. We delen jouw gegevens met het trainingscentrum waarbij je jouw opleiding volgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

U verklaart dat u akkoord bent met het opleidingsaanbod dat MFFA ®Europe u voorafgaande aan de cursus heeft overhandigd. U zorgt voor aanvang van de cursus dat alle noodzakelijke bescheiden bij MFFA® Europe zijn bezorgd en betreffende factuur is voldaan. Voorafgaande aan de registratie bij MFFA® Europe ondertekend u de MFFA ®Europe Instructeur overeenkomst, die overeenstemt met de regels en richtlijnen welke in de Instructeurs manual zijn vermeld en die uitvoerig tijdens de cursus aan bod zullen komen..

Voor akkoord:

Trainingscentrum starten