MFFA® Europe: voor en door specialisten gedreven

Medic & Fire First Aid (MFFA) ® – Europe is al vele decennia geleden (eind jaren 70) ontstaan uit een samenwerkingsverband van beroepsspecialisten uit de medische-, onderwijs- en opleidingswereld. Deze samenwerking heeft geleid tot een regulier en gespecialiseerd opleidingsaanbod waar we trots op zijn!

Door de samenwerking met vakspecialisten hebben wij voor vele branches en beroepsgroepen in binnen- en buitenland een specialistisch cursusaanbod ontwikkeld: op maat gemaakt cursusmateriaal voor bedrijven, vakorganisaties, onderwijsinstellingen, evenementenorganisaties en sportbonden.

Onderwijsfilosofie

Maximaal leerrendement! Zinvol, praktisch en verantwoord! Dat is waar we voor staan. Kennisoverdracht staat of valt met de didactische vaardigheden van de instructeur of docent, de cursusmaterialen én de methodiek.

Omdat EHBO en Reanimatie skills ons inziens senso-motorische vaardigheden zijn werken we overeenkomstig het bewegingsonderwijs middels het ‘Plaatje-praatje-daadje’ concept.

De praktische leermethode: het ‘5 stappenplan’, in combinatie met een overzichtelijk kennis- en werkboek en de juiste trainingsmaterialen, helpt de cursist om de handelingen praktisch en op de correcte manier uit te voeren en te onthouden.

Het 5 stappen plan:

 1. Presentatie beeldmateriaal
 2. Presentatie instructeur: ‘real time scenario’
 3. Presentatie instructeur: benadrukken hoofdpunten
 4. Uitleg coach scenario met behulp van één cursist en het boek
 5. Toepassen van de lesstof en scenario in 3-tallen, tijdens zelfstandig werken aan de hand van het Cursus Methode-werkboek.

Tijdens de opleiding krijgt elke cursist de wisselende rol van coach, eerstehulpverlener of patiënt. Zo oefent de cursist zoveel mogelijk praktijksituaties. In de leermethode wordt vaak gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Veel mensen zijn namelijk visueel ingesteld en afbeeldingen helpen om het geleerde goed te onthouden!

Natuurlijk is plezier ook belangrijk. De prettige en intensieve samenwerking van de cursisten bij het zelfstandig leren in combinatie met het heldere en gestructureerde cursusboek waarin alle relevante leerstof gedetailleerd is uitgewerkt, zorgt ervoor dat de cursist de EHBO cursus vol zelfvertrouwen afsluit en nadien in staat is om op de juiste manier eerste hulp te verlenen.

Teamwork

Omdat de gecertificeerde trainingscentra en instructeurs van MFFA ® Europe de ‘ogen en oren’ zijn van onze samenleving en beroepspraktijk, vernemen wij uiteraard graag van hen welke wijziging, aanpassing of uitbreiding van ons lesmateriaal noodzakelijk is binnen hun beroepsgroep. Teamwork is daarom essentieel om de hoge kwaliteit van het opleidingsaanbod te kunnen blijven waarborgen.

Kritische feedback van trainingscentra en EHBO instructeurs wordt door ons dus erg gewaardeerd omdat beroepsgroepen en samenleving zich continu ontwikkelen en aan verandering onderhevig zijn. Ons cursusmateriaal wordt daarom continu bijgewerkt op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of relevante medische of onderwijskundige congres uitkomsten en is zo altijd actueel.

- Extra belangrijk voor bijvoorbeeld de buitensport-.

Veel van onze collega’s en cursisten zijn actief in de buitensport in het buitenland en hebben te maken met de daar geldende specifieke risico’s en regels binnen hun beroep en werkveld. MFFA® ® Europe houdt ook hier rekening mee en past de cursusinhoud hierop aan (met toetsing en goedkeuring door de medische commissie). De auteurs (vakspecialisten) die een concrete bijdrage hebben geleverd aan onze cursusboeken worden mede daarom zeer gewaardeerd en uiteraard vermeld als bron.

Zo zijn wij gecommitteerd aan teamwork en voor en door specialisten gedreven.

 • Altijd een trainingslocatie in de buurt

 • Professionele instructeurs

 • Praktijkgerichte trainingen

 • Reanimatie en AED in één voor alle leeftijdsgroepen

 • Internationaal erkende EHBO- / BHV-instructeurs

 • Honderdduizenden eerste hulpverleners opgeleid

 • Keuze uit vele beroepsgerichte EHBO-cursus specialisaties

 • Toeschouwer of hulpverlener?