Nieuws

  • ± 2 minuten

  Ski-seizoen ongevallen, wees voorbereid!

  Nut en noodzaak van een goede fysieke voorbereiding ter voorkoming van zware ongevallen tijdens het skiseizoen. Bij het skiseizoen 2023/2024 is gespecialiseerde training enerzijds essentieel voor reddingswerkers die in de skigebieden in de Alpen werken en anderzijds voor de ruim 950.000 wintersport recreanten die hier jaarlijks verschijnen.

  • ± 2 minuten

  DRUGS RED ALERT

  Samen met experts van Novadic-Kentron hebben wij ons cursusboek Evenementenhulpverlener Categorie-2: Event-Medic samengesteld en uitgegeven.

  • ± 2 minuten

  Telefonische reanimatie ondersteuning via 1-1-2

  Ondanks de beperkte hoeveelheid goed getrainde EHBO landgenoten, weet eenieder dat in geval van nood, direct 1-1-2 gebeld moet worden. Indien het puur om de reanimatie en het gebruik van een AED gaat is in de praktijk gebleken dat dit ook via telefonische ondersteuning vanuit 1-1-2 is te doen.

  • < 1 minuut

  Gevaarlijke rookgassen in het Ir. Ottenbad te Eindhoven

  Bedrijfshulpverleners van de Gemeente Eindhoven; die met onze cursusboeken en methode zijn opgeleid; konden zondag 29/10 in hun eigen bad aan de slag met een (risicovolle) verkenning op basis van de interne brandmelding.

  • ± 1 minuut

  NEN Arbeid NIET OBJECTIEF!

  Middels de publicatie in de Arbeid & Veiligheid mail nieuwsbrief, brand de N …

  • ± 2 minuten

  Veldnorm Evenementenhulpverlening Categorie 2

  Wij ontvangen talloze reacties en opleidingsaanvragen van Organisaties, EHBO’ers en Instructeurs over de noodzakelijke voorbereiding op het examen voor de Certificatie Evenementenhulpverlener Categorie 1 en 2. Daarom hier een uitgebreidere toelichting over het hoe en wat.

  • < 1 minuut

  CO2 Vulstation Beschikbaar!

  Goed nieuws voor alle Trainingscentra die inmiddels ook de volledige Bedrijfshulpverlener cursus aan hun cursisten aanbieden. Want wij hebben een locatie gevonden waar onze Trainingscentra tegen gereduceerd tarief, hun CO2 flessen / trainingsbrandblussers gevuld kunnen krijgen.

  • < 1 minuut

  Open Dag SUMMA Facilitair

  Summa Facilitair is één van de vele ROC ’s in Nederland die via door ons tot Instructeur opgeleide personeelsleden, gebruik maakt van onze cursusboeken en lesmethode. Daarmee worden zowel de SUMMA studenten als het SUMMA personeel intern door de eigen Instructeurs op het door hen gewenste tijdstip en op hun eigen lokatie, onder andere opgeleid tot Bedrijfshulpverlener.

  • ± 1 minuut

  Veldnorm Evenementenzorgverlening Categorie 1 & 2

  Sportbonden zijn voor hun Sportevenementen en Internationale Wedstrijden qua het niveau van de EHBO, minimaal aangewezen op Eerste Hulpverleners met het Certificaat Evenementenhulpverlener Categorie 1 en Categorie 2.

  • < 1 minuut

  HAPPY NEW YEAR, maar niet voor iedereen!

  Rond deze tijd van het jaar zijn onze oogartsen weer volop in het nieuws. Met vuurwerkverbod suggesties en preventieve adviezen ter voorkoming van ... met name oogletsel en verder onder andere problemen met afgerukte vingers, gehoorschade, paniekerige huisdieren en brand.

  • ± 1 minuut

  STOP DE BLOEDING!

  Deze cursus wordt in Nederland in de markt gezet door het UMC te Amsterdam en is als losse module door Dr. Dhr. Leo Geeraedts (trauma arts UMC) vanuit de VS geïmporteerd, waar deze cursus te boek staat onder de naam ”Stop the Bleed SAVE A LIFE ®”. Daar het UMCA dit pakket in Nederland als Instructeurs­module voor Opleiders en hun cursisten verkoopt, is dat per definitie niet geïntegreerd in een logische cursus c.q. leerlijn. Afhankelijk van de EHBO organisatie; die dat onderdeel dus zelf niet hebben; waar jij als Instructeur werkzaam voor bent en de cursusboeken van betrekt, ontstaat daardoor verplichte winkelnering met bijbehorende 2 jaarlijkse nascholingskosten; om dat specifieke cursusdeel met die naam te kunnen (blijven) aanbieden. In een vrije markt economie is dat overigens volstrekt legaal. En het staat derhalve dus iedere Instructeur vrij om zich daarvoor aan te melden en dit aan te bieden.

  • ± 4 minuten

  Veldnorm Evenementenzorg

  Als Eerste Hulpverlener actief inzetbaar willen zijn bij een Evenement in relatie tot de hiervoor vereiste bekwaamheidscriteria uit de Veldnorm Evenementenzorg, kan dat nog wel en wat komt daar dan nog bij kijken?

  • ± 1 minuut

  Oranje Kruis Event 2022, verplaatst naar 2023!

  Recent mochten wij vernemen dat door de brand bij het NBC, de voormalige Studiedag van het Oranje Kruis mogelijk elders plaats zou vinden. Naar nu blijkt is het helaas niet gelukt een andere locatie te vinden en is het definitief verplaatst naar 2023.

  • < 1 minuut

  GEZOCHT : Evenementenhulpverleners

  Er zijn inmiddels heel wat MFFA® Europe cursisten opgeleid die de cursus Eerste Hulpverlener Allround (EHV-A / 24 klokuren lestijd) hebben gevolgd en nadien succesvol de onafhankelijk geëxamineerde praktijk en theorie toets hebben afgerond en daarmee de bevoegdheid Evenementenhulpverlener Categorie 1 hebben behaald.

  • ± 6 minuten

  Veldnorm Evenementenzorgverlening

  Een alweer in 2019 door het werkveld zelf aangedragen en alom onderschreven norm, waarop in de tussenliggende jaren onze MFFA® Europe cursusboeken, cursusinhoud en cursusduur is afgestemd en hier derhalve voor de doelgroep Eerste Hulpverleners uitstekend en volledig aan voldoet!