Nieuws

  • ± 1 minuut

  Nieuwste reanimatierichtlijnen qua AED stikkers bevestiging éénduidig!

  Wanneer op basis van wetenschappelijk onderzoek (gemiddeld om de 5 jaar) vanuit het ILCOR en de ERC de nieuwste reanimatie richtlijnen worden gecommuniceerd, is het uiteraard altijd weer even goed nazoeken of wij op dit terrein nog aanpassingen in onze lesstof moeten realiseren. Wij kunnen jullie geruststellen met de melding dat dit NIET het geval is!

  • ± 1 minuut

  Geen touw meer aan vast te knopen!

  Het door de politieke besluitvorming binnenkort afschalen en mogelijk geheel opheffen van de Corona maatregelen lijkt geen verstandige keuze op basis van de wetenschappelijke feiten en wat we (helaas) allemaal nog niet weten, door het gebrek aan wetenschappelijke data.

  • ± 2 minuten

  Nalatigheid met grote gevolgen tijdens Sportzomer 2021

  Al onze cursusboeken starten met het 3 x 3 schema en de daaraan te relateren Risico Inventarisatie, Evaluatie, Managementtaken op EHB(S)O terrein en de Zorgplicht. De actualiteit toont aan dat dit principe helaas niet consequent wordt toegepast of dat daar nog onvoldoende besef over is. Hierbij wat willekeurige voorbeelden met trieste gevolgen.

  • ± 1 minuut

  ‘DRIE vliegen in één klap slaan’!

  Naast de logische en alomvattende aandacht voor het Coronavirus, is inmiddels ook weer het tijdstip aangebroken om enige aandacht te vragen voor een aantal hinderlijke natuurverschijnselen die net nu weer de kop opsteken.

  • ± 1 minuut

  Drama in Israël

  Tijdens een religieus bedevaart festival bij de berg Meron in Noord Israël, zijn er deze week helaas zeker 45 doden en vele honderden gewonden gevallen.

  • ± 1 minuut

  Evenementenhulpverlener

  Menigeen zal het niet zijn ontgaan dat er het afgelopen jaar weinig publiciteit is geweest over de opleidingen van specialistische Eerstehulpverleners ten behoeve de Eerste Hulpverlening bij Evenementen.

  • ± 1 minuut

  “Mind your step”

  Wie had ooit gedacht dat deze bekende Schiphol spreuk bij de ‘lopende banden’ zo toepasselijk zou worden voor het (Inter-) Nationale Coronabeleid.

  • < 1 minuut

  Zadkine Veiligheidsacademie en DJUS breiden cursusaanbod uit met BHV

  In Zuid-Holland heeft het complete MFFA® Europe Instructeurs­team binnen de Zadkine Campus Hoogvliet Veiligheidsacademie de lesgeefbevoegdheden uitgebreid met BHV module BRAND /BKCO. Daarmee kunnen ze nu Campus breed al hun studenten voortaan het volledige Bedrijfshulpverlener pakket aanbieden.

  • ± 1 minuut

  Nieuwe Instructeur Cursussen Van Start

  De maanden Maart tot en met Juni staan weer bol van het Instructeur Cursus aanbod. Want we willen uiteraard iedereen die dat wenst, graag in de gelegenheid stellen om voor aanvang van het nieuwe schooljaar, opgeleid te zijn in de gewenste Instructeur Route(s).

  • ± 1 minuut

  Uitbreiding cursusaanbod aan MBO instituten

  Het MBO is volop in ontwikkeling en wij zijn uiteraard zeer verheugd met het feit dat wij daar vanuit MFFA® Europe een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

  • ± 1 minuut

  Kwaliteitsbewaking vergt … keuzes maken!

  Vanaf mei 2020 is het via de KVBE ingediende en vastgestelde Corona protocol beschikbaar gesteld op de site van de overheid. https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/bedrijfsopleiding-examen/

  • ± 1 minuut

  Avondklok onafwendbaar

  Dus volgende week krijgen we nagenoeg zeker die Kabinetsmelding er nog overheen.

  • ± 2 minuten

  Het Nieuwe "Normaal"

  Wij zijn geen koffiedik kijkers en beschikken ook niet over een glazen bol. Derhalve volstaan wij met een voorzichtige analyse van de actualiteit, wat uiteraard een momentopname betreft.

  • ± 1 minuut

  Cursusboekenserie Compleet

  Na vele jaren overleg en ontwikkelwerk is MFFA® Europe er in geslaagd om een mooie reeks EHBO cursusboeken te maken, die de zo noodzakelijk gewenste uniformiteit qua methode en doorlopende leerlijn qua skills en theorie van basisniveau naar de specialistische assistentie spoedzorg omvatten.