Nieuws

  • < 1 minuut

  MFFA® Europe biedt ook ‘CROSS-OVER’ cursussen aan

  Naar aanleiding van vele vragen uit de markt aangaande de Veldnorm Evenementen Zorgverlening Examens en Certificatie, kunnen wij melden dat iedere BHV/EHBO Instructeur van welke organisatie dan ook, altijd welkom is om kennis te komen nemen van ons opleidingsaanbod.

  • < 1 minuut

  Uitbreiding Cursusboeken MFFA® Europe

  In 1996 waren wij de eerste lesstofontwikkelaar die de AED cursus en bijbehorende cursusboek en certificatie voor Eerstehulpverleners in Nederland en Europa introduceerden. In de decennia daarna konden wij regelmatig innovaties en nieuwe lesstofaanvulling introduceren. Van wat recentere datum is de volledige integratie van de zeer ernstige bloeding scenario’s en de koppeling van de levensreddende handelingen aan de PHTLS /NAEMT terminologie van de beroepsprofessionals.

  • ± 1 minuut

  Studiedag Oranje Kruis

  MFFA® Europe aanwezig op beursvloer in Nieuwegein.

  • < 1 minuut

  Standhouder in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein

  Komend weekend (zaterdag 6 november) is MFFA® Europe present tussen de overige standhouders op de Studiedag van het Oranje Kruis. Het thema van hun studiedag is ‘verbinden’.

  • < 1 minuut

  ‘Chest Seal’ per 1 oktober 2021 opgenomen in onze X-ABCDE lesstof

  Opnieuw een primeur voor het cursusaanbod van MFFA® Europe. Na diverse positief verlopen ‘try-outs’ bij verschillende cursistengroepen, hebben we besloten voortaan ook de ‘Chest Seal’ in te voeren binnen het basis cursusboek Eerste Hulpverlener Allround.

  • < 1 minuut

  Innovatieve samenwerking met blusser fabrikant Prymaxx

  Vanwege de uitbreiding van ons cursusaanbod met het Brand-technische deel van de BHV cursus is het logisch dat we op dit specifieke terrein ook in contact komen met fabrikanten/leveranciers. Waarom Prymaxx voor ons een fraaie en innovatieve aanvulling is lees je hier.

  • ± 1 minuut

  Nieuwste reanimatierichtlijnen qua AED stikkers bevestiging éénduidig!

  Wanneer op basis van wetenschappelijk onderzoek (gemiddeld om de 5 jaar) vanuit het ILCOR en de ERC de nieuwste reanimatie richtlijnen worden gecommuniceerd, is het uiteraard altijd weer even goed nazoeken of wij op dit terrein nog aanpassingen in onze lesstof moeten realiseren. Wij kunnen jullie geruststellen met de melding dat dit NIET het geval is!

  • ± 1 minuut

  Geen touw meer aan vast te knopen!

  Het door de politieke besluitvorming binnenkort afschalen en mogelijk geheel opheffen van de Corona maatregelen lijkt geen verstandige keuze op basis van de wetenschappelijke feiten en wat we (helaas) allemaal nog niet weten, door het gebrek aan wetenschappelijke data.

  • ± 2 minuten

  Nalatigheid met grote gevolgen tijdens Sportzomer 2021

  Al onze cursusboeken starten met het 3 x 3 schema en de daaraan te relateren Risico Inventarisatie, Evaluatie, Managementtaken op EHB(S)O terrein en de Zorgplicht. De actualiteit toont aan dat dit principe helaas niet consequent wordt toegepast of dat daar nog onvoldoende besef over is. Hierbij wat willekeurige voorbeelden met trieste gevolgen.

  • ± 1 minuut

  ‘DRIE vliegen in één klap slaan’!

  Naast de logische en alomvattende aandacht voor het Coronavirus, is inmiddels ook weer het tijdstip aangebroken om enige aandacht te vragen voor een aantal hinderlijke natuurverschijnselen die net nu weer de kop opsteken.

  • ± 1 minuut

  Drama in Israël

  Tijdens een religieus bedevaart festival bij de berg Meron in Noord Israël, zijn er deze week helaas zeker 45 doden en vele honderden gewonden gevallen.

  • ± 1 minuut

  Evenementenhulpverlener

  Menigeen zal het niet zijn ontgaan dat er het afgelopen jaar weinig publiciteit is geweest over de opleidingen van specialistische Eerstehulpverleners ten behoeve de Eerste Hulpverlening bij Evenementen.

  • ± 1 minuut

  “Mind your step”

  Wie had ooit gedacht dat deze bekende Schiphol spreuk bij de ‘lopende banden’ zo toepasselijk zou worden voor het (Inter-) Nationale Coronabeleid.

  • < 1 minuut

  Zadkine Veiligheidsacademie en DJUS breiden cursusaanbod uit met BHV

  In Zuid-Holland heeft het complete MFFA® Europe Instructeurs­team binnen de Zadkine Campus Hoogvliet Veiligheidsacademie de lesgeefbevoegdheden uitgebreid met BHV module BRAND /BKCO. Daarmee kunnen ze nu Campus breed al hun studenten voortaan het volledige Bedrijfshulpverlener pakket aanbieden.

  • ± 1 minuut

  Nieuwe Instructeur Cursussen Van Start

  De maanden Maart tot en met Juni staan weer bol van het Instructeur Cursus aanbod. Want we willen uiteraard iedereen die dat wenst, graag in de gelegenheid stellen om voor aanvang van het nieuwe schooljaar, opgeleid te zijn in de gewenste Instructeur Route(s).

  • ± 1 minuut

  Uitbreiding cursusaanbod aan MBO instituten

  Het MBO is volop in ontwikkeling en wij zijn uiteraard zeer verheugd met het feit dat wij daar vanuit MFFA® Europe een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

  • ± 1 minuut

  Kwaliteitsbewaking vergt … keuzes maken!

  Vanaf mei 2020 is het via de KVBE ingediende en vastgestelde Corona protocol beschikbaar gesteld op de site van de overheid. https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/bedrijfsopleiding-examen/