Word gecertificeerd Covid-19 proof EHBO / BHV Instructeur

Bhv coronavirus updates

Hoe zit dat nu echt?

De KVBE heeft met samen met haar partners (waaronder MFFA® Europe) het Brancheprotocol ingediend en dat is officieel vastgesteld op 28 mei.

Dat protocol geeft in grote lijnen aan hoe je Covid-19 proof kunt inrichten, lesgeven en examineren.

1. Voordat je dit uit kunt rollen in de lespraktijk moet je dus een workshop volgen om dit:

- A. Veilig en verantwoord te kunnen organiseren.

- B. De juiste hulp- en oefenmaterialen daarvoor te kiezen.

- C. De systematiek krijgen aangereikt om dat ook in de praktijk van de BHV en EHBO les te kunnen beoefenen

- D. Zonder het inleveren van kwaliteit of de aan te leren skills !!

2. Daarmee wordt je gecertificeerd en landelijk geregistreerd als Covid-19 proof Instructeur.

3. Dus kun je aansluitend zonder uitzondering in de skills, starten met je cursusaanbod.

Advies

Vanuit MFFA® Europe bevelen wij het lidmaatschap van de KVBE (mede daarom) van harte aan voor al onze Instructeurs (m/v) . Speciaal als je die EHBO Instructeur werkzaamheden uitoefent als zelfstandig ondernemer. Want de KVBE is een echte branche organisatie, die op komt voor jullie belangen. En hoe fijn is het wel, dat we nu allemaal NA het volgen van die verplichte workshop, weer gelijk aan de slag kunnen. En daarbij geen skills achterwege hoeven te laten. En dat je als zelfstandig ondernemer weer omzet kunt genereren omdat je deze cursussen daarna gelijk weer kunt aanbieden.