Rode Kruis schaatst wederom een scheve schaats

Bhv coronavirus updates

Schijnveiligheid

Vandaag mochten wij helaas via enige landelijke kranten vernemen dat het Rode Kruis haar Instructeurs oproept (lees: toestemming geeft) om de praktijk EHBO lessen weer te hervatten. Dit is door het Rode Kruis zelf gepost en verder niet geverifieerd. Hierbij wordt te pas en te onpas verwezen naar een zelfgemaakt protocol dat echter niet het wél vastgestelde protocol is. De BVBN gaat uit hoofde van haar Vrz. zelfs nog een stapje verder en weet het ANP te bewegen tot een soortgelijke publicatie. Het staat uiteraard iedereen vrij om artikelen te plaatsen en nieuwsberichten te versturen maar dit veroorzaakt een wel zeer bedenkelijke situatie. Nadeel hiervan is dat menigeen (cursist als instructeur) nu denkt zonder enig beletsel de lessen weer te kunnen hervatten op basis van dit nepnieuws en dat veroorzaakt op zijn beurt dus één grote schijnveiligheid.

Daarnaast wordt er door sommige organisaties ook nog abusievelijk gerefereerd aan het vastgestelde protocol ten aanzien van de contactberoepen. Ook dat is geheel niet aan de orde en een foutieve voorstelling van zaken. Er is slechts één vastgesteld brancheprotocol BHV/EHBO/Reanimatie..etc. en dat is mede ontwikkelt door het MKB, VNO-NCW, MFFA® Europe en de KVBE. Dat is gepubliceerd op de van overheidswege uit ontworpen website : www.mijncoronaprotocol.nl. En om daarmee vervolgens zowel veilig als verantwoord binnen de ander halve meter samenleving aan de slag te kunnen gaan, dient er eerst een workshop covid-19 proof lesgeven en examineren te worden gevolgd. Aansluitend wordt je dan in een landelijke dbase geregistreerd en vinden er controles op locatie plaats. Want je moet het natuurlijk wel echt kunnen en daarna samen verantwoord en veilig uitrollen.