Sta niet te filmen, help mee bij incidenten!

Gisteren publiceerde de polite van Amsterdam een verhaal op hun Facebook pagina. Hierin werd de politie ernstig gehinderd door omstanders, tot het niveau dat zelfs bij meerdere malen deze filmende en fotomakende personen wegdrukken nog geen effect had.

Gisteren publiceerde de polite van Amsterdam een verhaal op hun Facebook pagina. Hierin werd de politie ernstig gehinderd door omstanders, tot het niveau dat zelfs bij meerdere malen deze filmende en fotomakende personen wegdrukken nog geen effect had.
Dit is zeker niet een opzichzelfstaand incident, zo lezen we ook in het AD.


MFA Europe's visie

Het filmen en nadien verspreiden van “sensationeel nieuws” is niets nieuws en van alle tijden. Onder de kretologie van geen beter vermaak dan (leed) vermaak worden we daar dagelijks mee geconfronteerd op TV en in de bladen. Het is in medialand een breed benut verdienmodel.

Invloed Social Media

Uiteraard vanwege de beschikbaarheid van de mobiele telefoon met camerafunctie nu dus ook via het medium bij uitstek de “sociale media”. Middels de sociale media wordt veel goeds bereikt, maar dit is helaas de keerzijde van diezelfde medaille. Actualiteit, aandachtbehoefte, sensatiezucht, profilering, gebrek aan opvoeding …wie zal het zeggen wat deze mensen motiveert? Hoe dan ook is het ons inziens natuurlijk uitermate onbeschoft, hinderlijk, onprofessioneel, onetisch en dom om Eerstehulpverleners als lekenhulpverlener of als professionele hulpverleners van de reddingsdiensten, te hinderen tijdens hun mogelijk levensreddende handelingen bij een patiënt/slachtoffer.


Bewustwording publiek


Vreemd dat het Rode Kruis zich nu de rol toe wil eigenen van hoeder der waarden en normen hierbij, want die worden hier natuurlijk zeker niet als eerste mee geconfronteerd. Het in het artikel vermelde SIRE zou als gerespecteerde en onafhankelijke partij hierin een belangrijke rol kunnen spelen, mits ze hier gezien de vele onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor zouden kiezen. Naast de professionals die via 1-1-2 zijn gealarmeerd zijn, zijn er daarnaast natuurlijk ook de vele vrijwillige lekenhulpverleners van welke EHBO organisatie dan ook, die hier hinder van hebben. En ‘last but not least’ de patiënt om wie het nu juist allemaal te doen is en waarbij mogelijk iedere seconde telt.

Hulpverlening bieden

Je ziet hiermee dat het dus altijd handig is om net als in de cursus, als Eerstehulpverlener assistentie te vragen van andere Eerstehulpverleners of toeschouwers. En dat het van groot belang is om meer bewustwording te creëren bij de toeschouwers, om vooral hun smartphone op te bergen, niet in de weg te staan en daar waar mogelijk te helpen in plaats van te hinderen.

Wil jij ook kunnen helpen en niet nutteloos in een hoekje staan?

Volg EHV cursus Zoek trainingscentrum in je buurt