Alcohol blijkt nooit gezond

Slecht nieuws voor de aankomende kerstborrels: Alcohol drinken is nooit gezond, ook niet als je het houdt bij dat ene glas rode wijn per dag. De Nederlandse overheid kondigt daarbij aan dat het alcoholgebruik de komende jaren verder aan banden wordt gelegd.

Slecht nieuws voor de aankomende kerstborrels: Alcohol drinken is nooit gezond, ook niet als je het houdt bij dat ene glas rode wijn per dag. Dat concludeert het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet op basis van jarenlang wereldwijd onderzoek. Uit recent uitgelekte plannen van de Nederlandse overheid blijkt dat zij o.a het alcoholgebruik de komende jaren verder aan banden zal leggen, om Nederland gezonder te krijgen en het aantal doden te verminderen.

Onderzoek wijst uit: Alcohol nooit gezond

“De afgelopen 26 jaar is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van alcohol op mensen. In het onderzoek werd het drinkgedrag van de inwoners van 195 landen tussen 1990 en 2016 met elkaar vergeleken, door data uit honderden eerdere studies over drinkgedrag en gezondheidsklachten samen te voegen. De gegevens van mensen tussen de 15 en 95 jaar oud, drinkers en niet-drinkers, werden vervolgens naast elkaar gelegd. Ook Nederland werd onderzocht." Zo schrijft het AD in een artikel eerder dit jaar. "Van de 100.000 niet-drinkers blijken gemiddeld 914 mensen last te krijgen van gezondheidsklachten die ook vaak in verband worden gebracht met alcoholgebruik. De kans op dergelijke klachten bij één alcoholisch drankje per dag nam met 0,5 procent toe, en vanaf die hoeveelheid gaat het snel.

Mensen die dagelijks twee glazen achteroverslaan, bleken 7 procent meer kans te hebben op klachten. Vijf bier, wijn of sterkedrank op een dag betekent een kans toename van liefst 37 procent. Kortom: het verband tussen alcoholgebruik en gezondheidsklachten is niet langer te ontkennen.”

Alcohol een verslavend genotsmiddel

Niet voor niets dus, dat alcohol net als cafeïne, nicotine en drugs onder het kopje genotmiddelen valt, wat impliceert dat het sterk van invloed is op het menselijke brein / centrale zenuwstelsel en derhalve ook moedwillig genuttigd wordt. Met als gevolg een verdovende, stimulerende of waarneming veranderende werking. Het gebruik van deze middelen is derhalve altijd een individuele keuze(-vrijheid); hoewel het natuurlijk nooit ander andermans gezondheid en welbevinden mag schaden.

Algemeen Preventieplan overheid

De overheid gaat met betrekking tot individuele keuzevrijheid hier een stapje verder in, zo lazen we in een conceptplan dat in handen van RTL Nieuws is gekomen. En moet de komende jaren een einde komen aan stunten met bier en wijn in supermarkten en slijterijen. Dus geen aanbiedingen zoals twee kratjes halen, een betalen. Korting geven mag nog wel, maar alleen nog een beetje.

Medewerkers van zorginstellingen mogen niet langer roken onder werktijd. Bij 80 procent van de sportclubs mag in 2040 geen alcohol meer worden geschonken als jeugdteams moeten spelen. Aan happy hour en meters bier komt bij die sportclubs helemaal een einde.

Dit is allemaal een onderdeel van een 70 pagina-dik document, dat ook harde maatregelen presenteert om roken en overwicht aan te pakken. Per jaar zorgen roken, alcohol en overgewicht voor 35.000 doden in ons land. Alle ziektes die er daarnaast door worden veroorzaakt kosten veel geld: elk jaar 9 miljard euro, ruim 10 procent van onze totale zorgkosten.

Alcoholgebruik herkennen als Eerste Hulpverlener

Zodra jij als organisator, security medewerker of Eerste Hulpverlener bij een Evenement in aanraking komt met de gezondheid beïnvloedende gevolgen van alcohol of dat van mogelijk combinatiegebruik van alcohol en drugs, is het van groot belang dat je die gedragskenmerken en genuttigde producten kunt herkennen en weet wat je dan moet doen. Dat vraagt dus ook inlevend vermogen en een klantgerichte benadering, want het gaat wel om iemands gezondheid. En dat kan ons inziens alleen met voldoende kennis van zaken. Volg daarom onze MFA ® Europe Evenementen Hulpverlener cursus (inhoud samengesteld in samenspraak met Novadic-Kentron ®) en wees daadwerkelijk voorbereid.

Volg Cursus als Evenementen Hulpverlener Meer nieuws