Nonchalance voorbode (lokale) ‘lockdown’ maatregelen

Bhv coronavirus updates

Voor de vele plichtsgetrouwe en goed bedoelende medelanders die zich op sociale en etische
gronden wel overal aan de 1 ½ meter samenleving richtlijnen houden, zal dit artikel geen nieuws zijn.
Maar dat is een schrale troost, want het gaat er natuurlijk om hoe je die andere doelgroep bereikt
die niet gepast reageert. Door de vele zin en helaas ook onzin die er inmiddels via de media is uitgestort rondom het Corona
virus kan niemand meer appelleren aan een ‘het niet weten’.


Kort door de bocht geformuleerd wil men geen masker dragen, omdat dit de privacy aantast of het
de mogelijke drager niet uitkomt of omdat hij/zij naar eigen zeggen niet in de risicogroep zit.
De noodverordening mag daar niet voor worden gebruikt en de wet die er voor moet worden
aangenomen is nog niet bekrachtigd. Laat staan dat men zich bij mogelijke verschijnselen of
terugkeer uit een risico vakantie gebied gaat laten testen. Dat is alleen maar lastig als je dan besmet
blijkt te zijn en dan twee weken in thuis quarantaine moet. Daarnaast wordt er in de praktijk toch
niet gehandhaafd dus.


De individuele vrijheid en luxe die men daarmee opeist voor zichzelf staat in schril contrast met het
mogelijke virus dragerschap en het besmetten van anderen en van ouders en ouderen die wel in de
risicogroep zitten met ernstige gezondheidsverschijnselen of mogelijke dodelijke afloop tot gevolg.
Helaas zijn er ook Instructeurs en EHBO/BHV cursusaanbieders en slachtoffer rol acteurs die de 1 ½
meter vereisten niet in acht nemen tijdens hun cursusaanbod en dus zelf ook niet werken met het
vastgestelde Covid-19 proof lesgeven en examineren EHBO/BHV protocol. Die beroepen zich dan
geheel misplaatst op de individuele vitale/cruciale beroepen uitzondering. Op basis van het door hen
zelf ingediende protocol wat geheel voorbij gaat aan de Covid 19 proof BHV/EHBO inrichting-,
opleiding- en exameneisen is samenwerking binnen BHV/EHBO scenario’s per definitie veel te
riskant en daarmee dus uitgesloten.


Kortom : “Failing to prepare = preparing to fail”, wees dus voorbereid en volg de regels!
Volg voor 1 september onze Covid-19 proof workshop en de nieuwe lesstof Instructeur update.