Actief MFFA® Europe Instructeur blijven

Bhv coronavirus updates

Actief MFFA® Europe Instructeur blijven


Volg voor 1 september de WS over Covid-19 proof inrichten en de nieuwe X-ABCDE lesstof uitbreiding. Vele MFFA® Europe Instructeurs gingen je reeds voor. Op basis hiervan weet je ook wat je nadien aan extra lesmateriaal en lesmiddelen nodig hebt.

Alleen hiermee kun je na het zomerreces weer vol aan de bak met je cursisten en Trainingscentrum. Want ons inziens zitten we nog wel enige tijd gebonden aan de 1 ½ meter restricties van het RIVM. En dat impliceert nogal wat voor de vertaalslag daarvan naar het veilig Covid-19 proof lesgeven.

Daarbij is er dus ook nieuwe lesstof toegevoegd aan het cursusboek en die moet je natuurlijk zelf ook beheersen. Dit is derhalve een profcheck en kennisverrijking in één. En wij moeten die kwaliteitsslag als organisatie maken vanwege het vastgestelde BHV/EHBO coronaprotocol.

Want wij willen niet dat wij als organisatie of een bij ons aangesloten Trainingscentrum / Instructeur een brief van de GGD/GHOR in de bus krijgt met de melding dat er tijdens ons cursusaanbod of examenmoment een Covid-19 besmetting of uitbraak heeft plaatsgevonden.

En omdat wij jullie niet met een stapeltje richtlijnen zonder uitgebreide uitwerking “het riet in willen sturen” is dat WS aanbod voor iedere MFFA® Europe Instructeur dus verplichte kost.

Meld je aan via de reguliere email en we berichten je tijdig over datum, tijdstip en locatie.