'Blast' letsel in Beiroet

Beiroet Libanon Explosie

Voor alle lekenhulpverleners en passanten die zich nog nooit enig beeld hadden kunnen vormen over
‘blast’ letsels, kan de zeer zware explosie in Beiroet niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan.
Zo’n verschrikkelijk krachtige explosie (2700 ton ammoniumnitraat) met de alles vernietigende
drukgolf en paddenstoelwolk zien we anders alleen in oorlogsgebieden of op films. De instortende
infrastructuur en de met grote kracht rondvliegende (glas)scherven zaaiden daarbij dood en verderf
in de haven van Beiroet.


Door de zeer grote hoeveelheid midden- en hoog energetische letsels, ontstaat daarmee ook een
typisch voorbeeld van de bijkomende lokale overmacht situatie voor de professionele hulpverleners
en ziekenhuizen, waarbij de hulp van de toevallig aanwezige burgers of toeristen uitermate gewenst
en noodzakelijk is.


Het kunnen toepassen van de ‘stop de zeer ernstige bloeding’ handelingen door toevallig aanwezige
burgerhulpverleners, maakt dan echt het verschil. Het aantal doden is al opgelopen tot boven de 150
en zal zeker stijgen door de nog vele vermisten. Inmiddels ruim 5000 gewonden en een voorzichtige
schatting van 250.000 daklozen.


Vele landen sturen speciale teams om met speciaal getrainde professionals en honden slachtoffers
(dood of nog levend) onder het puin te traceren en vandaan te halen. Vanuit Nederland is er
inmiddels ook zo’n Urban Search And Rescue (USAR) Team aangekomen oplocatie. Dat team bestaat
uit 64 deelnemers uit de disciplines: brandweer, politie en trauma-artsen.