“Mind your step”

Wie had ooit gedacht dat deze bekende Schiphol spreuk bij de ‘lopende banden’ zo toepasselijk zou worden voor het (Inter-) Nationale Coronabeleid.

Al onze MFFA® Europe Instructeurs en dus nu ook de Instructeurs binnen de zelfstandige Trainingscentra kunnen en mogen weer vol aan de bak sinds de recentelijk gepubliceerde extra uitzondering ten aanzien van EHBO en BHV voor beroep en bedrijf. Dus in de zakelijke markt.

In de versoepelingen op de coronaregeling (pag.21) wordt deze optie met ingang van 3 maart 2021 expliciet genoemd. Dat betekent dat Instructeurs binnen de BHV/EHBO branche deze cursussen weer volledig mogen opstarten binnen bedrijven, instellingen en organisaties. Vanwege de duur van de ‘lockdown’ heeft het kabinet besloten een uitzondering te maken op het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van het lesgeven tot praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals bijvoorbeeld voor de Bedrijfshulpverlening.

Intussen blijkt de voorspelde maar niet gehoopte toename in besmettingscijfers door heel Europa en dus ook in Nederland, daadwerkelijk op te treden. Deze derde golf is logisch en verklaarbaar ondanks de toegenomen vaccinaties. Dus …..’be aware out there’!

Wij kunnen als MFFA® Europe Instructeurs zeker geen absolute vrijheden of individuele voorrechten op gaan eisen; zoals dat momenteel elders in de samenleving gebeurd; want dat heeft rechtstreekse gevolgen voor het Corona-proof werken in de praktijk les situatie. Vanwege de veel besmettelijkere variant hebben wij intussen al de 2.0 meter afstand houden i.p.v. de 1 ½ meter ingevoerd.

Mede dankzij het Covid 19-proof werken is er naar ons bekend nog geen enkele student of docent besmet met dit virus tijdens de uitoefening van ons cursusaanbod. Een fraai resultaat van allen die actief lesgeven en dit zo goed toepassen, wat we beslist graag zo willen houden.