Evenementenhulpverlener

Menigeen zal het niet zijn ontgaan dat er het afgelopen jaar weinig publiciteit is geweest over de opleidingen van specialistische Eerstehulpverleners ten behoeve de Eerste Hulpverlening bij Evenementen.

Met name de Evenementen waarbij vrijwillig en moedwillig genotsmiddelen worden gebruikt, die ongunstige effecten op de gezondheid van de festivalganger kunnen hebben. Een logische zaak dat daar weinig over in de publiciteit is geweest, omdat Nederland in corona stand stond en er naast wat test-events geen Evenementen georganiseerd mochten worden. Daarnaast lagen veel BHV/EHBO opleidingslocaties buiten het reguliere onderwijs noodgedwongen stil en werden cursisten uitgenodigd om ‘online’ bij te blijven! Vandaar even een update over de ontwikkelingen en mogelijkheden bij MFFA® Europe op dit terrein.

Vanwege onze ruime vertegenwoordiging in het MBO en HBO onderwijs konden die studenten gelukkig wel lekker aan de bak en hun overgangs- of eindexamendossier compleet afronden. Vanwege onze uitbreiding aan cursusboeken is er nu een doorlopende BHV/EHBO leerlijn ontstaan van Eerste Hulpverlener Allround , Sport-Medic, Event-Medic tot en met het hoogste niveau Trauma-Medic. Nadat de cursist de lesstof heeft eigen gemaakt, kan daarmee examen worden gedaan ten behoeven van de certificatie niveau ’s Evenementenhulpverlener Categorie 1, 2 en 3. Waarbij de laatste dan de extra toevoeging heeft van Assistentie Spoedzorg. Informatie daarover kun je lezen op pag. 52 tot en met 54 bij Bijlage 8.1 op: http://www.evenementenz.org/downloads/VeldnormEvenementenzorg_Versie1.pdf.

Al onze cursusboeken bereiden de cursist dus voor op de examens die thuishoren bij de cursusboek inhoud en overeenkomende competenties uit de Veldnorm Evenementzorgverlening. De daarbij behandelde cursusinhoud resulteert na de onafhankelijke toetsing van de theorie en praktijk tot de aan onze lesmethode en boeken gekoppelde certificaten MFFA® Eerste Hulpverlener Allround, Sport-Medic, Event-Medic of Trauma-Medic. De boeken die daarvoor beschikbaar zijn kun je terugvinden op: https://www.mffaeurope.nl/cursusmateriaal/lesmateriaal-en-boeken/

  • ± 1 minuut