Groen licht: Corona Proof Leslokaal

Bhv coronavirus updates

Het ingediende protocol is goedgekeurd!

Het veilig lesgeven en examineren protocol is (met dank aan de Branchevereniging van Instructeurs en specialisten van het MKB) ingediend, goedgekeurd en geregistreerd. En dat geeft inhoudelijk beslist de criteria en inrichtingseisen aan voor het veilig en hygiënisch gebruik van een leslokaal of examenlocatie. Dus kunnen we als BHV en/of EHBO Instructeurs per direct aan de slag !!

Aangaande het gebruik voor AED, BHV of EHBO cursussen komt daar uiteraard veel meer bij kijken, dan dat alleen. In tegenstelling tot berichten op de ‘sociale media’ is dat natuurlijk heus wel wat meer dan alleen maar een paar tafels en poppen op een vaste locatie en onderlinge afstand van 1 ½ meter van elkaar neerzetten. Het is namelijk zo dat de beschikbare aantal vierkante meters werk-/loopruimte, de opstelling van de noodzakelijke materialen en daardoor beschikbare oefenstations alles bepalend is voor de hoeveelheid toegestane cursisten.

Helaas is dat tot zover alleen nog maar de kale inrichting zonder de cursisten, lesgever of examinator. Voorzieningen, verplichtingen, looproutes, 1 ½ meter onderlinge afstand, aanwezigheid en het zinvol gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, routing, tussentijdse ontsmetting,….etc.

Van A tot Z

Kortom een protocol moet nauwkeurig van A tot Z aangeven hoe alles in de cursus Coronaproof wordt voorbereid en georganiseerd, maar natuurlijk ook hoe dat dan moet worden uitgevoerd. En… daarbij moet ook nog aannemelijk worden gemaakt dat dit door de indiener van het protocol geborgd kan worden en het dus niet slechts een kwestie van goed vertrouwen en verwijzing naar wat documenten is , maar daadwerkelijk zo uitgevoerd wordt en bindend is.

Daarom moet iedere MFFA® Europe Instructeur een verplichte workshop volgen en gecertificeerd worden om die les omstandigheden, overeenkomstig te kunnen faciliteren. Daarnaast vinden er steekproefsgewijze audits op locatie plaats, ter borging van het naleven van de hiertoe vastgelegde overeenkomst aangaande dit protocol. Van enige vrijblijvendheid of mis interpretatie kan dus geen sprake zijn.

Check op 29/05/2020:www.mijncoronaprotocol.nl