Corona protocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen officieel vastgesteld!

Bhv coronavirus updates

Van harte gefeliciteerd K.V.B.E. !!

Met dank aan het MKB , VNO/NCW en jullie nieuw opgerichte branchevereniging KVBE, is er per vandaag (28/5) een tijdig door jullie ingediend en van overheidswege vastgesteld Corona branche protocol beschikbaar voor het verantwoord en veilig kunnen aanbieden en volgen van cursussen en/of examens voor o.a. de BHV en EHBO aanbieders en hun cursisten.Hiermee is er nu eindelijk ECHT duidelijkheid


Want wij kunnen en mogen nu starten met de implementatie in de praktijk.
DAAR hebben zowel de Instructeurs als hun klanten en cursisten in onze branches op gewacht.NA het succesvol doorlopen van de workshop Covid-19 proof lesgeven en examineren kunnen we dan eindelijk weer starten met dit protocol. Hiermee kunnen veel cursisten nog tijdig hun studie afronden of aan de instroomvereisten van een vervolgopleiding voldoen. Ook de bedrijven, sportcentra en niet te vergeten de recreatiebranche en de zwembaden met deze fantastische weersomstandigheden, kunnen hun personeel weer tijdig trainen en laten certificeren voor hun verantwoordelijke werkzaamheden en BHV taak.In één woord: GEWELDIG!


Vind hier het protocol: https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/bedrijfsopleiding-examen/
Of ga direct naar: https://www.kvbe.nl/post/branche-protocol-verantwoord-naar-een-bedrijfs-opleiding-examen