Drama in Israël

Tijdens een religieus bedevaart festival bij de berg Meron in Noord Israël, zijn er deze week helaas zeker 45 doden en vele honderden gewonden gevallen.

Gelukkig was dit niet door een terroristisch aanslag maar door een grote overmaat aan bezoekers die kennelijk door de plotsklapse stopzetting van het feest en de directe oproep om de locatie te verlaten, allemaal gelijktijdig in beweging kwamen terwijl er door die veel te grote aantallen bezoekers, helaas onvoldoende vrije loopruimte was om die feestlocatie veilig te kunnen verlaten. Verschrikkelijke beelden op de ‘social media’ doen daarbij terugdenken aan de ‘love parade’ ongelukken in Duisburg. Het plotsklaps op hol slaan van zo’n menigte mensen met het ‘recht van de sterksten’ en het omver lopen en daadwerkelijk dooddrukken van bezoekers die klem zitten en niet meer weg kunnen, komt gelukkig niet vaak voor maar iedere keer is er 1 teveel. Zo triest, temeer daar dit met de juiste voorzorgsmaatregelen mogelijkerwijs te voorkomen was geweest.

Want naast de regelmatig voorkomende plotsklapse veranderende weersomstandigheden die tegenwoordig ook op lokaal niveau veel beter te monitoren zijn blijft tenslotte altijd de grilligere menselijke factor over. Mede daarom doorloop je in Nederland als organisator de aanvraagprocedures voor Evenement organisatoren in jouw Veiligheidsregio en volg je als Eerstehulpverlener de cursus Evenementen hulpverlener inclusief het onderdeel ‘crowdmanagement’ die wordt afgerond met het certificaat Evenementen Hulpverlener Categorie 1 (of hoger) al naar gelang het type Evenement.  • ± 1 minuut