COVID-19 proof werken verder aangescherpt

Vanuit de KVBE zijn aanvullende eisen gesteld en met ons gecommuniceerd over het COVID-19 proof werken. Dat is een verplichte aanscherping van het Brancheprotocol. Die aanvullende informatie is uiteraard voor jullie van groot belang en je kunt daarmee gelijk aan de slag.

Iedereen die deze workshop al heeft gevolgd, krijgt deze noodzakelijke aanvulling via de e-mail. Instructeurs die deze WS nog moeten volgen, krijgen dat tijdens de WS aangeleerd. Alle MFFA® Europe Instructeurs hebben daar uiterlijk tot en met deze maand nog de tijd voor om zich hiervoor aan te melden.

Betreffende aanscherping is gebaseerd op de hedendaagse ontwikkelingen en de uitkomsten van aanvullend wetenschappelijk onderzoek op Corona terrein.