Covid-19 proof gecertificeerd BHV/EHBO les geven ook tijdens ‘lockdown’

Voor al onze MFFA® Europe TC ’s en MFFA® Europe Instructeurs geld, dat ze ook tijdens de ‘lockdown’ periode hun lesaanbod kunnen continueren.

Wij hebben namelijk niet voor niets in samenwerking met de KVBE als eerste in Nederland in April 2020 al een gezamenlijk brancheprotocol ingediend, dat nota bene in Mei 2020 al is vastgesteld en gepubliceerd op de site: https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/bedrijfsopleiding-examen/

Helaas zijn er nadien door anderen, ook nog veel minder vergaande protocollen voor nota bene dezelfde branche en hetzelfde type onderwijs/training ingediend, die pas ergens in juli vastgesteld en gepubliceerd zijn, waardoor de mening heeft postgevat dat dit nu overal wel dik in orde is. Iets wat ondanks de ‘window dressing’ artikelen elders, natuurlijk (en helaas spijtig genoeg) niet zo is.

Belangrijke voorwaarde bij ons is dus mede dat je als Instructeur praktisch geschoold dient te zijn via het bij de KVBE aan te vragen verplichte workshop aanbod met de naam Covid-19 proof inrichten, lesgeven en examineren, om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen en mogen toepassen. Jullie kunnen als MFFA® Europe Instructeur die aanvraag uiteraard ook rechtstreeks bij ons indienen. Want de veiligheid moet hoe dan ook niet alleen protocollair, maar bovenal ook praktisch gewaarborgd zijn!

Naast de inrichtingseisen, 1 ½ meter restricties, binnen de 1 ½ meter uit te voeren skills en gebruik van de toepasselijke PMB’s ...etc. Moet je alle examen- en eigen vaardigheid skills bij ons dus echt gewoon in de praktijk, Covid-19 proof kunnen leren toepassen en demonstreren. Dat gaat bij ons dus zeker niet via het rondsturen van een digitale nieuwsbrief of een ‘on line’ filmpje.

Tevens heeft dit bij onze organisatie, verplichtende consequenties (overigens zonder verplichte winkelnering) m.b.t. de aanschaf van specifieke lesmiddelen en PBM’ s in relatie tot het type onderwijs dat wordt verstrekt. En natuurlijk tevens voor het maximum aantal cursisten dat je gezien de beschikbare ruimte, lesmiddelen en ventilatiecapaciteit tegelijkertijd aan jouw les kan en mag laten deelnemen. Bij ons is dat sowieso altijd al beperkt geweest tot een maximum van 12.

Pas nadat je als MFFA® Europe of andere Instructeur die Workshop succesvol hebt doorlopen, wordt je via de KVBE geregistreerd en gecertificeerd als Covid-19 proof BHV/EHBO Instructeur. En dat is bij onze organisatie mede voorwaarde om ook in 2021 weer actief les te kunnen geven. Dus zolang je dit WS aanbod nog niet hebt gevolgd, kun je dat inderdaad niet aanbieden.

Het her-registratieregister staat nog ‘online’ beschikbaar voor Instructeur her-registratieverzoeken tot en met 31 jan. 2021. Daarna vervalt die optie en wordt het register daarop aangepast. Zij die de WS inmiddels al wel hebben gevolgd, kunnen dus “gewoon” aan de slag. Denk je nu door nepnieuws en andere berichten van elders dat dit niet zo is, vraag ons dan gewoon even naar de voorwaarden en landelijke richtlijnen, want dan helpen we je graag uit de brand.

Ook heel fijn voor directies en je cursisten/leerlingen, die al dat ‘on line’ cursusaanbod wel een beetje beu zijn en graag daadwerkelijk in de praktijk met de docent aan de slag willen. En met ons cursusboek, waar overigens alles haarfijn in geïllustreerd en uitgelegd staat, hoef je trouwens helemaal niet ‘on line’ te werken.

Veel plezier met de cursussen.