Covid-19 Proof Protocol ingediend

Bhv coronavirus updates

Het protocol is ingediend

Op 28 April heeft MFFA® Europe haar herziene en verbeterde Covid-19 proof AED/BHV en EHBO Lesgeven en Examineren protocol ingediend. Na wat kleine maar relevante aanvullingen op basis van tips en suggesties uit het Haagse is dat nu een compleet en gedragen stuk wat direct ook voor andere relevante branches als onderwijs, sport, bedrijfsleven, ge-uniformeerde beroepen en ook voor de zoals velen weten helaas zwaar getroffen evenementenbranche van toepassing is.


Direct aan de slag

Om hier direct mee aan de slag te kunnen gaan dient altijd eerst de workshop Covid-19 proof lesgeven en examineren te worden gevolgd. Tijdens die workshop komt ook de noodzaak van de investering in extra hygiëne maatregelen en voorzieningen + de extra les- en trainingsmaterialen aan de orde. Het maximale aantal cursisten per instructeur blijft uiteraard 12. Bij de brand technische module van de BHV cursus zijn daar sowieso altijd 2 Instructeurs voor beschikbaar zodat de praktijkonderdelen in kleine groepen om beurten en wisselend van locatie en/of instructeur kunnen worden beoefend.