Corona Proof Lesgeven en Examineren

Bhv coronavirus updates

Covid-19 Protocol

Op 21 April heeft MFFA® Europe haar protocol voor Corona proof AED/BHV en EHBO Lesgeven en Examineren ingediend. Een protocol dat is samengesteld door vertegenwoordigers uit de diverse relevante branches en beroepsgroepen en specialisten binnen het MKB. Dit protocol is zodanig opgesteld dat alle lessen op de reguliere wijze kunnen worden verstrekt. Uiteraard met inachtneming van de 1 ½ meter richtlijn en alle RIVM adviezen.

Vanzelfsprekend is dat Corona proof lesgeven protocol met de bijbehorende maatregelen qua afstand, veiligheid en consequenties voor de lesgeefpraktijk volledig uitgeschreven en via een bij ons te volgen workshop eigen te maken. Bij ons wordt je dus niet ‘met een kluitje het riet ingestuurd’ met een stapeltje richtlijn paperassen. Omdat je het wel concreet en consequent moet kunnen toepassen wordt dat dus aangeleerd en beoefend in een verplichte Instructeur workshop.


Extra benodigdheden

Extra benodigde lesmiddelen en cursus materialen hebben wij grootschalig ingekocht en zijn dus ook per direct te bestellen en beschikbaar voor alle geregistreerde MFFA® Europe Trainingscentra en hun Instructeurs, zodra die Corona proof zijn gecertificeerd.