Belangrijk: Maatregelen Corona-virus Eerste Hulpverleners

Op advies van de Rijksoverheid en RIVM worden alle EHBO lessen voorlopig verboden. Ook is het verstandig om als Eerste Hulpverlener je gedrag te wijzigen.

Lessen EHBO voorlopig verboden

Omdat Eerste Hulpverleners eenzelfde afstand in acht nemen ten opzichte van hun patiënt als een kapper, nagelstylist of sportmasseur is het ook voor hen als EHBO cursist tot 1 Juni verboden om deze skills aan te leren of te beoefenen tijdens een EHBO herhalings­cursus of scenario training.

Daar bovendien een bijeenkomst van meer dan 3 personen verboden is, kan ook niet gewerkt worden met onze verplichte methodiek van het samenwerken van roulerende 3-tallen. Tot nader order zijn dus tot aan 1 juni 2020 alle BHV, EHBO en Reanimatielessen VERBODEN!

Uitstel retrainingen

Zoals reeds aangekondigd in ons voorgaande Corona bericht, stellen wij de verplichte jaarlijkse retrainingen voorlopig uit met 3 maanden. Je certificaat blijft tijdens deze periode geldig.

Burgerhulpverlening maatregelen

HartslagNu stuurde ons tevens recentelijk een mail met tips voor de Burgerhulpverleners, binnen MFFA® Europe roepen wij jullie op deze maatregelen te volgen:

Voor een inzet:

  • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
  • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
  • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
  • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
  • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
  • Val je in de hoogrisicogroep ? Ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

  • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
  • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

  • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Adviezen

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.