ZIN en ONZIN over de start van BHV cursussen

Bhv coronavirus updates

Covid-19 proof lesgeven: "Bezint eer ge begint!"

Neem daarom geen risico

Een erkend protocol is: ingediend, beoordeeld, goedgekeurd en vervolgens geregistreerd en geeft daarmee landelijke dekking van het ontwikkelde format voor het Corona proof aanbieden van cursussen en het onafhankelijk examineren daarvan. Uiteraard moeten en zijn daar de meest actuele Corona gerelateerde onderzoeksresultaten en daarop gebaseerde RIVM richtlijnen in meegenomen c.q. wordt dat middels ‘updates’ aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

Dat is absoluut noodzakelijk omdat er in Nederland noodverordeningen van kracht zijn, waar jij als instructeur, organisatie of branche een zekere mate van vrijstelling van wil krijgen om weer aan de slag te kunnen gaan. En dat dit mogelijk is blijkt wel op basis van reeds ingediende en geaccordeerde protocollen maar…….ook dat dit niet mogelijk /verboden is, op basis van niet toegestane of (nog) niet erkende protocollen.

Een naar eigen zeggen recent ingediend definitief protocol van sommige bekende opleidingsorganisaties in Nederland is dat (nog) niet. Dit "protocol" (= handreiking) waar menigeen inmiddels aan refereert is ons inziens vanwege de zeer ruime formulering in hoofdlijnen en de speciaal genoemde en nog zelf uit te werken (?) detailinvulling, daardoor ontoereikend en zelfs risicovol.

Verwarring en TIP

Bestuursleden en Adviseurs die deze gremia vertegenwoordigen adviseren in hun sociale media posts aan om dit door hen in gezamenlijkheid ingediende protocol goed te lezen en met anderen in overleg te gaan. En dat jij vervolgens hier dan als ondernemer, MKB‘ er of ZZP’er zelf eerst maar even maatwerk voor jouw bedrijf of klantenkring van moet maken. Daarna moet je hier dan ook zelf maar in je eigen dorp of stad bij de Gemeente de goedkeuring voor gaan aanvragen. Waarvoor? Voor dit zelf aan te passen en uit te werken (lees: gepersonaliseerde) protocol? Of men verklaart brutaalweg met grote stelligheid dat Instructeurs per 15 juni kunnen starten omdat men dat als organisatie zelf vindt en ‘het protocol’ aan de overheid heeft aangeboden.

Via diezelfde sociale media berichtgeving wordt (gelukkig) wel duidelijk gemeld dat het dus geen protocol is maar een handreiking (?) die nog nader ingevuld moet worden. Het doorverwijzen naar de Gemeente voor "goedkeuring" is natuurlijk een vreemde zaak. Want welke ambtenaar of burgervader wil akkoord geven op- of zijn/haar vingers branden aan- een niet erkend en/of niet landelijk ingediend, goedgekeurd en geregistreerd protocol.

Gebaseerd op diezelfde ‘sociale media realiteit’ schijnen er kennelijk veiligheidsregio’s te zijn die op basis van diezelfde handreiking reeds akkoord hebben gegeven (nepnieuws ?!) tot het mogen gaan aanbieden van dit soort cursussen vanwege de naamsbekendheid van de indieners daarvan.

Om de verwarring compleet te maken bereiken ons derhalve ook nog meldingen over het op basis hiervan alvast starten met cursusaanbod en reeds volle (inhaal) agenda’s voor de komende maanden.

Aan alle belanghebbende derhalve naar bekend oud Nederlands gezegde een goede raad : “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, want je moet het wel echt kunnen en mogen. Máár dat moet qua inhoud en toestemming daartoe, dan natuurlijk ook wel ergens verifieerbaar goedgekeurd zijn.