Uitbreiding Cursusboeken MFFA® Europe

In 1996 waren wij de eerste lesstofontwikkelaar die de AED cursus en bijbehorende cursusboek en certificatie voor Eerstehulpverleners in Nederland en Europa introduceerden. In de decennia daarna konden wij regelmatig innovaties en nieuwe lesstofaanvulling introduceren. Van wat recentere datum is de volledige integratie van de zeer ernstige bloeding scenario’s en de koppeling van de levensreddende handelingen aan de PHTLS /NAEMT terminologie van de beroepsprofessionals.

Dat heeft bij het 5-stappenplan en het samenwerken met doorwisselende taken in 3-tallen als coach, hulpverlener en patiënt sinds de jaren ’70 trouwens altijd al aan de basis gestaan van de speciale lesmethode van MFFA® Europe. Waarbij wij er zeker NIET voor kiezen om de cursus aan de Eerstehulpverlener te gaan aanpassen aan de vakterminologie van de beroepsprofessionals. Want dat geeft alleen maar verwarring en miscommunicatie.

Deze nieuwste aanpassingen per boek zijn:

- EHV-ALLROUND:
1. ‘Chest seal’
2. Aanvulling met enkele sportblessure onderwerpen

-BRAND-BKCO:
1. Spray blusser en Aramide blusser

-SPORT-MEDIC:
1. Aanvulling met de gehele module EHBBSO/Transport (uit Trauma-Medic boek)
Daardoor staan alle separate sport gerelateerde modules bij elkaar in één boek


Uitgaande van de hulpverleningscriteria en competenties in de Veldnorm Evenementenzorgverlening
zijn al onze cursusboeken daardoor minimaal in lijn daarmee. Zodat je daarmee je cursisten op een
gedegen en complete wijze kunt voorbereiden voor de onafhankelijke examinering en certificatie.
Hetgeen jaarlijks onafhankelijk geëxamineerd en gecertificeerd dient te worden.