Primeur: Bij MF(F)A Europe leren cursisten voortaan standaard alle leeftijden te reanimeren

Altijd vernieuwend, dat is wat MFFA® Europe ® is. Daarom kondigen wij in 2020 nieuw cursusaanbod, nog betere lesmethodes en een nieuwe naam aan!

MFA ® Europe is al jaren voorloper op het gebied van EHV en BHV. Ook in 2020 blijven wij ons vernieuwen, we doen dit met een nieuwe naam en een nog breder cursusaanbod.

Vanaf 1 januari 2020 heten wij MFFA® Europe®!

De ontwikkelstaf bij MFA® Europe constateerde dat er in de markt verwarring is ontstaan over het gebruik van ons BeNeLux merkenbureau geregistreerde logo en naam. Hoewel andere bedrijven ons MFA ® Europe boek en bijbehorende methode, examen en kwaliteitscontrole niet kunnen en mogen gebruiken, geeft dat desondanks onduidelijkheid. Mede vanwege de uitbreiding met het Brand technische deel van de BHV cursus binnen ons cursusaanbod heten wij daarom voortaan: MFFA® Europe®, dit staat voor Medic & Fire First Aid Europe.

We hebben niet alleen een nieuwe naam, we vernieuwen en verbeteren ook ons cursusaanbod:

  1. Een nieuw logo om ons beter te onderscheiden in de markt en verwarring te voorkomen
  2. Het altijd integraal (dus voor alle leeftijden) aanbieden van de reanimatie en AED
  3. De uitbreiding met het brand technische deel van de BHV cursus
  4. De eerste hulpverleners specialisatie EHBSO, Zwembad en Waterredding incl. Zuurstof

Altijd vernieuwend bij AED en Reanimatie

Wij vinden het anno 2019 niet meer van deze tijd dat eerste hulpverleners beperkt worden opgeleid als het om een belangrijke skill als reanimatie en AED gebruik gaat. Reeds 30 jaar geleden waren wij de eersten in Nederland die een cursuspakket voor het gebruik van de AED voor lekenhulpverleners op de markt brachten. Vervolgens introduceerden wij de hoofd-kantel, kin-lift methode, terwijl iedereen hier nog aan de nek bleef sleuren. Daarnaast was MFA Europe ook de eerste organisatie en lesstofontwikkelaar in Nederland die de AED als onlosmakelijk onderdeel aan de reanimatie cursus koppelden, iets wat in het tegenwoordige EHV-landschap niet meer weg te denken is.

Geen leeftijdsonderscheid meer

Nu hebben wij opnieuw een primeur. Iedere cursist die zich bij ons aanmeld voor een reanimatietraining, zal zodanig geschoold worden dat hij/zij deze op iedereen kan toepassen. Dus geen separate en exclusieve reanimatie meer op basis van leeftijdsgroepen als zuigelingen, kinderen, drenkelingen en volwassen, maar voortaan alles als compleet pakket.

Het grote voordeel van deze nieuwe keuze, is dat elke eerste hulpverlener van MFFA® Europe® overal en bij alle leeftijdsgroepen dus inzetbaar is en actie kan ondernemen.

Eerste hulp bij Sportactiviteiten (EHBSO)

MFFA® Europe en haar relaties vinden het bijzonder belangrijk dat er specialistisch cursusaanbod is voor Eerste Hulpverlening bij Sportactiviteiten in het algemeen, en in en om het water in het bijzonderr. Immers, een ambulancemedewerker is niet degene die mensen uit het water redt. Na jarenlang overleg met de markt en inbreng van specialisten, is MFFA® Europe dan ook verheugd de eerste editie van EHBSO cursusboek te presenteren:

  1. Alle letsels van top tot teen en de bijbehorende eerste hulpverlening en sportverzorgingsactiviteiten komen aan bod.
  2. Voor de waterrijke omgeving als circulatie-bad, recreatieplas, buitenbad en het strand komen zaken aan bod als: draaitechnieken, transportgrepen, stabilisatie, wervelplank en zuurstofkoffer gebruik.
  3. Per tak van sport wordt gebruik gemaakt van de logische en hoogstnoodzakelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie, die als leidraad wordt gehanteerd voor de noodzakelijke opleiding en hulpverleningsmaterialen.

Hoewel het niet staat vermeld in de Nederlandse EHBO Richtlijnen van 2016 van andere aanbieders, vindt MFFA® Europe® het wél van levensbelang dat Eerste Hulpverleners of Toezichthouders in een zwembad of strand weten hoe zij een drenkeling moeten reanimeren. En dat, maar ook hoe de al decennia aangeprezen en noodzakelijke zuurstofkoffer gebruikt moet worden ten faveure van drenkelingen die net uit het water zijn gehaald. Dit scheelt veel kostbare tijd en rendement, in een proces waarbij elke seconde telt. Vandaar dat MFFA® Europe® ervoor kiest het gebruik van de Zuurstofkoffer in combinatie met de reanimatie en de AED standaard aan te bieden in haar EHBSO cursussen.

Inschrijven EHBSO Instructeurcursus Volg MFFA® Cursus in je buurt