Blusmiddelen gaan op korte termijn verdwijnen

Meerdere kleine blusmiddelen gaan op korte termijn uit de markt verdwijnen, vanwege aangescherpte Milieu wetgeving.

Redenen hiervoor zijn:

  1. CO2 blussers zijn vanwege de drijfgassen belastend voor het milieu.
  2. Poeder is al enige jaren minder in gebruik vanwege de restschade en wordt mede door verzekerings maatschappijen in de ban gedaan.
  3. Schuimblussers zijn tegenwoordig ook beschikbaar in 10.000 Volt versie; dus die zijn thuis (max 380 volt = krachtstroom) ook te gebruiken, omdat bij gebruik geen kortsluiting meer kan ontstaan.
  4. CO2 en Poederblussers worden voor de her-vulbedrijven dus veel te kostbaar en bewerkelijk en dat gaat dus verdwijnen
  5. Dit soort blussers worden op korte termijn niet meer verkocht en zeker niet meer afgevuld. (op een beperkte gebruikersgroep na uiteraard)
  6. Deze blussers zullen in principe bij de huidige gebruikers / eigenaars dus als afgeschreven moeten worden beschouwd

Huidige schuimblussers zijn tegenwoordig dermate goed geïsoleerd dat kortsluiting daardoor niet meer mogelijk is. Door de kunststof en rubber onderdelen is er geen contact meer mogelijk met stalen onderdelen.

Iedere rijks-gekeurde type brandblusser moet voortaan over deze kwaliteiten beschikken.

Aangaande de BHV lessen zullen wij dit type blussers uiteraard nog wel blijven gebruiken, maar dit afstemmen op de bedrijfssector. Bijvoorbeeld ICT bedrijven en serverruimtes zullen uiteraard graag gebruik willen blijven maken van de CO2 blussers.

Sproeischuimblussers , blusdekens en brandslanghaspels waren altijd al bij ons in gebruik, dus daar verandert niets in.

  • ± 1 minuut