Nieuwste reanimatierichtlijnen qua AED stikkers bevestiging éénduidig!

Wanneer op basis van wetenschappelijk onderzoek (gemiddeld om de 5 jaar) vanuit het ILCOR en de ERC de nieuwste reanimatie richtlijnen worden gecommuniceerd, is het uiteraard altijd weer even goed nazoeken of wij op dit terrein nog aanpassingen in onze lesstof moeten realiseren. Wij kunnen jullie geruststellen met de melding dat dit NIET het geval is!

Sommige opleidingsorganisaties melden hun Instructeurs met expliciete verwijzing naar de afbeeldingen in de NRR richtlijnen echter, dat zij bij hun reanimatieonderwijs de AED stikkers, voortaan beiden in de lengterichting van het lichaam moeten bevestigen.

Aangaande de stikker bij het sleutelbeen is dat ‘business as usual’. Maar voor de stikker onder de oksel is dat een afwijkende positionering namelijk lateraal en met de bedrading van de aed stikker in de richting van de heup. Een vreemde suggestie omdat daardoor juist een deel van de elektrische impuls “verloren” gaat en mogelijk minder efficiënt werkt. Bovendien is er tot heden ook (nog) geen wetenschappelijk onderzoek dat een andere positionering dan tot nu toe aangeleerd, rechtvaardigt.

In de Engelstalige versie van de ERC richtlijnen staat bovendien expliciet vermeld (pag.106) dat de AED stikker bevestiging op het lichaam; om verwarring te voorkomen; dient te geschieden conform de afbeeldingen van de fabrikant. De NRR richtlijnen melden dat ook bij de BLS sectie.(pag.19)

Bij de NRR secties die gaan over specialistische reanimatie door zorgprofessionals zien we echter dat de betreffende stikker in de bijgeleverde afbeeldingen in tegenspraak met de afbeelding van de fabrikant in de lengterichting worden geplakt. (pag. 62 en pag. 107).

Wat de zorgprofessionals krijgen aangeleerd en zelf op hun specialistische terrein doen staat uiteraard niet ter discussie en is ook niet van belang voor de Reanimatie- / EHBO Instructeurs of Burgerhulpverlener en Eerste Hulpverlener in de praktijk als de noodzakelijke schakel in de ‘chain of survival’! Die afwijkende richtlijn en stikkerplaatsing moeten Instructeurs dus zeker niet overnemen en ook niet zelf gaan toepassen bij hun BLS onderwijs.

Al onze MFFA® Europe Instructeurs en cursisten plakken de AED stikkers dus geheel conform deze richtlijnen op de wijze waarop dit staat afgebeeld door de fabrikant en zoals wordt uitgelegd in onze cursusboeken en daarom inmiddels alweer 25 jaar (sinds 1996) zo door ons wordt aangeleerd!

https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-
Ba.pdf

https://www.reanimatieraad.nl/richtlijnen-reanimatie-2021/