Jullie zijn goed voorbereid

Zonder de WS Covid-19 proof inrichten, lesgeven en examineren kun je niet in aanmerking komen voor verlenging van je lesbevoegdheid voor 2021.

Alle MFFA® Europe instructeurs die inmiddels de WS Covid-19 proof inrichten, lesgeven en
examineren hebben gevolgd, zijn daarmee goed opgeleid en voorbereid om de BHV en EHBO lessen
veilig en verantwoord te kunnen geven. Daar veranderen de huidige tussentijdse verzwaring of
regionale extra maatregelen helemaal niets aan. Het in mei 2020 vastgestelde protocol is gemaakt op
basis van de RIVM vereisten en intelligente ‘lockdown’ periode. En daar dit protocol tussentijds
natuurlijk niet is gewijzigd of aangepast, is en blijft dat de norm.

Wil je wel lesgeven maar heb je deze WS nog niet gevolgd, dan is dat dus niet mogelijk. Het protocol
is namelijk niet gemaakt als ‘poldermodel’ wat naar eigen inzichten zelf aangepast of gewijzigd kan
worden. Dat is uitgesloten ! Bovendien vinden er ; uit het oogpunt van handhaving van die regels en
kwaliteitscontrole; ook externe audits plaats en willen wij als productontwikkelaar en MFFA® Europe
natuurlijk niet geconfronteerd worden met onveilige les- /examensituaties bij onze instructeurs of de
mogelijke gezondheidsproblemen die daaruit kunnen voortkomen.

Het volgen van deze WS is daarmee uiteraard ook voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen
voor de verlenging van je lesbevoegdheid richting 2021. Daarover heb je deze week ook allemaal
op individuele titel een e-mailbericht ontvangen vanuit MFFA® Europe.