Geen verplichte winkelnering!

De Workshop XABCDE-methode aangeboden door MFFA® Europe is geheel geïntegreerd in onze eigen methode en lesaanbod.

MFFA® Europe instructeurs die onze WS : de XABCDE-methode met de nieuwe lesstof aanvulling
hebben gevolgd, zijn beslist niet verplicht om via een soort van koppelverkoop nog elders een
Instructeurs­cursus voor een losstaand onderdeel als ‘sdbrel’ te volgen. Hetgeen wij aanbieden is
geen losstaande externe module, maar geheel geïntegreerd in onze eigen methode en lesaanbod.

Iedere MFFA® Europe Instructeur is natuurlijk wel verplicht om deze WS tot en met najaar 2020
intern bij ons te volgen, omdat bij MFFA® Europe het toepassen van de tourniquet, het opstoppen
van de wond en het gebruik van de traumazwachtel voortaan bij de standaard lesstof hoort, die in
elke (herhaling) cursus aangeboden dient te worden en dus ook als zodanig is opgenomen in het
cursusboek. En dit is daarmee tevens voorwaarde om voor de verlenging van je lesgeefbevoegdheid
voor 2021 in aanmerking te komen.

Maak je in je eigen onderneming ook gebruik van andere lesstofaanbieders of methodes dan spreekt
het uiteraard vanzelf, dat je daarbij rekening moet houden met hun regelingen en afspraken. Daar
deze organisaties ondanks ronkende website teksten en het Verdrag van de Europese eenwording
(NL -Maastricht-1992) een eigen koers varen en geen aantoonbare EVC ’s als gelijkwaardige scholing
op Instructeurs­niveau accepteren, kunnen wij helaas niet anders dan dit (hoe spijtig ook) uit oogpunt
van het gelijkwaardigheidsbeginsel, ook niet te doen.

Ons voorafgaande artikel met de nadere uitleg over de XABCDE methode, staat gepubliceerd op 25
februari 2020.