Covid-19 Hoofdbrekens of … ‘gewoon’ aan de slag ?

Bhv coronavirus updates

De zomervakantie is vanwege de vakantiespreiding voor sommige regio’s alweer bijna voorbij.
Besturen en directies breken zich vanwege de Corana perikelen en RIVM richtlijnen het hoofd over
de aangepaste introductieweek activiteiten aan Universiteit, Hogeschool en het MBO onderwijs.


Studenten tekenen in grote getalen de petitie over collegegeld verlaging vanwege het feit dat er
helemaal geen of zeer beperkt colleges worden aangeboden en… ze niet bijster enthousiast zijn over
het niveau van het ‘online’ college aanbod en de bereikbaarheid van de docent.


Precies de reden dat wij er binnen MFFA® Europe voor hebben gekozen om al onze MFFA® Europe
Instructeurs vanaf 1 juli tot en met 31 augustus het aanbod te doen van het volgen van de WS Covid-
19 proof inrichten en BHV/EHBO lesgeven (vastgesteld protocol : www.mijncoronaprotocol.nl)
inclusief de WS met de nieuwe lesstof aangaande het stoppen van de zeer ernstige bloeding.


Nadat deze beide workshops succesvol zijn afgerond, zijn onze MFFA® Europe Instructeurs per
omgaande geregistreerd als actieve en Covid-19 proof Instructeur. En dat betekend dat het MFFA®
Europe TC of de HBO/MBO onderwijsinstellingen, inderdaad gewoon weer bij aanvang van het
nieuwe studiejaar, aan de slag kunnen met de BHV/EHBO lessen.


Want: er wordt Covid-19 proof gewerkt, er zijn audits op locatie om daar toezicht op te houden, alle
lesstof kan zonder uitzondering worden aangeboden en afgerond en …. de student heeft daarmee
gewoon een geldig en volledig BHV/EHBO certificaat.


Wees ook voorbereid, zodat je gelijk na het zomerreces kunt starten met dit lesaanbod.
Aan alle MFFA® Europe Instructeurs die deze workshops nog niet hebben gevolgd, dus de oproep
zich per omgaande aan te melden onder vermelding van WS Covid-19 proof en nieuwe lesstof via
een email aan : info op mfaeurope punt nl. Wij plannen het verplichte Instructeurs­cursusaanbod de
komende weken nog in op basis van aanmelding.


Via de KVBE (www.kvbe.nl) is het Covid-19 proof inrichten en lesgeven bij BHV/EHBO aanbod ook te
volgen voor BHV/EHBO instructeurs van andere organisaties dan MFFA® Europe