Corona Proof: Veilig starten met lessen en examens

Bhv coronavirus updates

Protocol beschikbaar

Per 25 Mei is bij ons het Corona proof AED/BHV en EHBO lesgeven en examineren protocol beschikbaar om uit te rollen in de praktijk en om weer veilig te kunnen starten met de lessen en bijbehorende examens. Pas na het succesvol doorlopen van de verplichte workshop en het inrichten en goedkeuren van de definitieve trainingslocatie, inclusief de noodzakelijke lesmiddelen mag daadwerkelijk met deze lessen en/of examens worden gestart. Jij als Instructeur moet namelijk persoonlijk zorgdragen voor de correcte uitvoering en toezicht en dat kan niet op basis van een pakketje momenteel roulerende voorschriften / richtlijnen in je hand met vage lespraktijk aanbevelingen en verwijzingen naar allerhande knip-en-plak werk documenten.

Branchevereniging Instructeurs

Dit protocol is ontwikkelt in samenwerking met de nieuwe Branchevereniging van Instructeurs (K.V.B.E.) en specialisten uit het MKB. Dat heugelijke feit wordt eind van de week gepubliceerd op een speciaal daarvoor opgerichte website waarmee ook linken naar andere goedgekeurde protocollen voor andere specifieke branches worden vermeld. Wij zijn uiteraard blij dat middels dit protocol zowel het opleiden als het examineren door en voor de MFFA® Europe Instructeurs en Trainingscentra binnen de 1 ½ meter economie en het Covid19 -proof lesgeven en examineren proces officieel is afgedekt.

Workshop

Voor het echt kunnen uitvoeren in de praktijk van die verantwoordelijke taak moet je dus wel eerst onze workshop Corona proof lesgeven en/of examineren volgen. Want we willen geen Noord-Frankrijk scholen-sluit-situaties, door heropleving van het virus. Het RIVM wist dat zelf zeer beeldend te omschrijven door de verwijzing naar de recente veenbranden in Z.O. Brabant. Het niet navolgen van de regels en vastgelegde protocollen kan en zal door handhavers bij onaangekondigde audits en Inspectie bezoeken, leiden tot boetes of sluiting. Met alle gevolgen van dien.

Positief nieuws

Samen met de enigszins feestelijke datum van 1 juni a.s. mag de beschikbaarheid van dit protocol zeker een reden voor een bescheiden en kleinschalig feestje in besloten kring zijn. Want veel cursisten / studenten kunnen nu via MFFA® Europe Instructeurs toch goed getraind en geëxamineerd worden en daarmee tijdig hun studie afronden of aan de instroomeisen van een vervolgopleiding voldoen. Bedrijven maar ook zeker de net geopende zwembaden kunnen hiermee uiteraard hun personeel ook weer laten trainen en examineren zodat ook de Bedrijfshulpverlening en EHBO op niveau blijft tijdens de Corona crisis.

Check:

www.mijncoronaprotocol.nl

Overeenkomstig de gevleugelde uitspraak van de Elfstedentocht voorzitter Dhr. H. Kroes : “IT GIET OAN”

Met dank aan de nieuwe Branchevereniging van BHV en EHBO Instructeurs. (KVBE)

Deelname aan de Instructeur workshops is op basis van datum aanmelding.