Zomer EHBO deel 4. De Blauwalg

Door de extreme hitte wordt er steeds meer blauwalg in de wateren gesignaleerd. Wat moet je weten?

Met de extreme warmte als ook droogte die wij in deze zomer 2018 ervaren, is iedereen geneigd om zo snel mogelijk verkoeling te zoeken in nabij gelegen wateren. Echter, naast de processierups verschijnselen is er op dit moment nog een vervelende zomerse irritatiebron voor sportieve recreanten en dat betreft de blauwalg.Zwemmers kunnen behoorlijk ziek worden en last krijgen van huid en ogen als ze ermee in contact komen. Check www.zwemwater.nl voordat je gaat zwemmen!

Bacterie

Geen echte alg zoals we die kennen uit de vijver en de onderwatersport maar een bacterie. Die vermenigvuldigt zich extreem bij warmte (het beste tussen de 20-30 graden Celcius) en veel voedingsstoffen in het water. Door die extreme bloei van de blauwalg kan er een soort van afdeklaag op het water ontstaan, waarbij de onderlaag dan afsterft. Door dit afsterven gaan de cellen daarvan kapot en kunnen er afhankelijk van het type blauwalg, gifstoffen vrij komen die aanwezige algen blauw of roodbruin kleuren. Dat is dan ook giftig voor de vissen zodat ook (massale) vissterfte kan optreden.

Klachten

Bij mens en dier komen die giftige stoffen na aanraking (veroorzaakt irritatie, huiduitslag) of consumptie daarvan (ziek worden zoals hoofdpijn, maag- & darmklachten zoals braken en diarree) in het lichaam. Het goede nieuws is dat toevoeging van waterstof-perioxide in lage concentraties dat probleem tijdelijk letterlijk zou kunnen “oplossen”. Het grootste probleem is echter de oorzaak die daarmee niet wordt weggenomen en dat is de te grote hoeveelheid fosfaat in het water door decennia menselijk handelen, zoals lozing op het water van wasmiddelen, landbouw, industrie etc.

Blauwalg uitgelegd in film

Door het warme en droge weer van de laatste tijd neemt de waterkwaliteit verder af.

De Provincies herhalen de oproep van Rijkswaterstaat en de waterschappen om alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit goed genoeg is. Door de langdurige droogte en warmte verslechtert de waterkwaliteit op sommige plekken; vooral in stilstaande kleine wateren.

Het advies is om alleen een verfrissende duik te nemen bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Dit advies geldt zowel voor mens als eventueel toegelaten dieren. Gebruik ogen en neus voordat u of uw dier in contact komen met oppervlaktewater.

Alle aangewezen zwemwaterlocaties worden in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en Provincies en zijn terug te vinden op www.zwemwater.nl. Hier vindt u ook informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit.

Overige risico's droogte

Door de grote hitte en sterke verdamping, dalen de waterniveaus van veel recreatieplassen waardoor steilere hellingen kunnen ontstaan en recreanten (zonder drijfmiddel) plotsklaps onderwater kunnen verdwijnen omdat de glooiende helling niet meer onder water ligt, maar is drooggevallen.

NB: Let op, zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.!

Volg een EHBO- watersport cursus Meer zomerblogs