Windows lesstof via USB

Na een intensieve voorbereidingstijd nu dan toch de definitieve ‘release’ van een geheel nieuwe en actuele lesstof USB stick met 7 GB aan illustraties, referentie en video instructie materiaal, geheel conform de inhoud en ‘lay out’ van het EHV cursusboek. Per TC worden de usb – sticks gedistribueerd over de daar werkzame instructeurs(m/v). De programmatuur op de usb-stick werkt uitsluitend onder het Windows besturingssysteem. Hoe op te starten ? Via de start.exe in de root van de usb-stick !