Unieke lesstof DVD handleiding systeem

De laatste filmdag voor de AED scenario’s is deze maand succesvol afgerond en we zijn volop aan de slag met de stroomlijning van nieuwe lesstof DVD en de bijbehorende Instructeur handleiding. Al ONS Instructeur- en cursistenmateriaal is uiteraard uitgebracht in het Nederlands. Als Medic First Aid ® Europe instructeur of TC hoef je dus niet (zoals bij de “con collega’s”) met het cursusmateriaal van andere Nederlandstalige organisaties aan de slag omdat het lesmateriaal dat via import wordt verkregen elders wordt geproduceerd in het Engels is . In het kader van de laagdrempeligheid vinden wij het noodzakelijk dat aan Nederlandse scholen, het onderwijs in de eigen taal gevolgd kan worden. Zodra de individuele
Instructeurs­tatus voor 2011 is verlengd en de DVD en instructeur handleiding gereed zijn, worden die automatisch voor iedere Instructeur op naam aan het Medic First Aid ® Europe TC toegezonden. Cursuspakketten zijn uit oogpunt van
de koppeling aan het unieke lesstof DVD systeem, de Medic First Aid ® Europe instructeur en de kwaliteitscontrole niet in de vrije verkoop of voor individuele consument bestellingen beschikbaar. Dat kan dus alleen via een bij ons geregistreerd Medic First Aid ® Europe TC bij de uitgeverij of rechtstreeks bij Medic First Aid ® Europe.