Twijfel bij instantie? Neem contact op

We hebben dit jaar zowel in TC ’s aantal , als Instructeurs aanwas een fantastische groei doorgemaakt. Helaas is er in 2010, 1 Medic First Aid ® Europe TC incl. Instructeur geroyeerd vanwege ‘violation of the standards’. Gelukkig blijken dit uitzonderingen te zijn. Het aanpakken van misbruikers van het door ons geregistreerde naam- en logo- en beeldrecht blijft helaas een continue proces. Laat u niet misleiden door in Nederland, Engeland of de VS geregistreerde éénmans zaakjes en Engelse Ltd’s waarbij de door ons geregistreerde logo’s, beeldmerken of naamdelen worden misbruikt. Halve waarheden en hele leugens zijn daarop aan de orde van de dag (we zijn een vrij land en websites kunnen er verraderlijk overtuigend uit zien) en zijn door ons slechts moeilijk te bestrijden. Neem bij twijfel gewoon contact op via info op mfaeurope punt nl of via onze site www.mfaeurope.nl.! Wij blijven dus waken over uw en onze belangen.

Tegelijkertijd melden wij u dat WIJ in het kader van de privacywetgeving vanuit Medic First Aid ® Europe absoluut geen cursisten (laten) registreren in de VS. De Nederlandse en/of Europese wetgeving schrijft slechts het bezit van één EHV certificaat voor. Dus een extra tweede certificaat naast het nationale, landelijk behaalde certificaat als “internationale” toevoeging is niet noodzakelijk. Zodra u als Instructeur de cursisten invoert op het beschermde gedeelte van de site, met daarbij hun email gegevens krijgt de cursist zelf na certificatie via een unieke inlogcode, rechtstreeks toegang tot dat gedeelte van de site en kan hij/zij zelf (bijv. bij verhuizing) de eigen gegevens opzoeken en desgewenst aanpassen. Gelieve dus bij de aanmelding; na de succesvolle afronding van de cursus; altijd het juiste email adres en geboortedatum in te voeren. Tevens krijgt de door u ingevoerde cursist automatisch een email bericht wanneer het re-training tijdstip is aangebroken. Wij waken daarmee dus ook over de mogelijkheid tot het uitoefenen van het beroep en/of de EHV vaardigheid en getraindheid van zowel u alsook uw cursisten.