Schijnbare tegenstrijdigheid reanimatieprotocol en wisseltijd

MFA Europe signaleert schijnbare tegenstrijdigheid tussen het gangbare reanimatieprotocol en de voorgeschreven wisseltijd (2 min.) in relatie tot de ‘clear’ positie van de AED bediener zoals geïllustreerd in gangbare aed lesboeken en aed cursus
instructies. Lees het artikel.