Onderwijsleerstof AED, Eerstehulp en reanimatie samengevoegd

De onderwijsleerstof voor AED, Eerstehulp en Reanimatie voor baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen worden mede op basis van signalen uit de markt, bij ons voortaan samengevoegd tot een integraal lespakket. De MFA cursist heeft na het doorlopen van deze uitgebreidere cursus dus geen beperkingen in zijn inzetbaarheid en kan zoals gewenst en beoogd, daadwerkelijk hulpverlenen in de praktijk, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer.