Noodzakelijke updates rondom AED, reanimatie en ehbo

MFA Instructeurs en TC’s hebben tot en met december 2009 de tijd om in te tekenen voor de noodzakelijke ‘updates’ om de lessen aed, reanimatie en ehbo voor de leefijdsgroepen waarvoor ze nog niet gebrevetteerd zijn, te behalen.

Vanaf begin januari 2010 worden alleen nog volledig geïntegreerde lespakketten beschikbaar gesteld.