MFA Europe informeert Minister Plasterk rondom invoering gastouders eisen

MFA Europe informeert Minister Plasterk over de éénzijdige berichtgeving rondom de voorgenomen invoering van de eis aan gastouders bij het kinderdagverblijf betreffende de verwerving van het certificaat eerste hulpverlening voor kinderen. Zoals het er nu staat geformuleerd zou alleen het Oranje Kruis een “erkent” of “geldig” certificaat kunnen aanbieden hetgeen ons inziens geen recht doet aan de realiteit, in strijd is met de vrije marktwerking en monopoliserend werkt. Terwijl de opheffing van het eenheidsdiploma van het oranje kruis in 2005 juist een open marktwerking moest garanderen suggereert de nu weer vermelde toevoeging hiervan een vermeende kwaliteitsgarantie die nog juridisch nog rechstpositioneel enige onderbouwing heeft. Het Oranje Kruis is namelijk geen officieël daartoe ge­accrediteerd certificatie instituut via de RVA of de CAR en het registreren van instructeurs of cursisten is heel wat anders dan het certificeren daarvan. De term geldig, dient ons inziens niet te refereren aan de opleidingsorganisatie of het lesmiddelenpakket maar aan het ‘up to date’ en niet verlopen zijn van uw eigen theoretische en praktische vaardigheden en daarom dus te zijn voorzien van verloopdatum en naam en geboortedatum van de eigenaar, zodat dat controleerbaar is.