De Politie Perskaart : Geen vrijbrief, maar…… veiligheid voor alle betrokkenen

Voorkom discussie en weet wat hun en uw rechten zijn.

Sensatie beluste toeschouwers en niets ontziende ‘journalisten’ zijn regelmatig hinderlijk aanwezig bij een incident locatie.

De vrijwillige Eerste Hulpverlener en de nadien gealarmeerde professionele hulpverleningsdiensten worden daarbij dan gestoord in hun hulpverleningstaak. Met alle gevolgen van dien. En dat alles ten faveure van de vrije nieuwsgaring en de wereld van de ‘social media’.

Praktijkvoorbeeld

Een kleine greep uit de praktijk : Aangeschoten vrienden die de hulpverlener lastig vallen, filevorming met een grote kans op ongevallen op de andere rijbaan door kijkers en filmers, ouders die hun kroost boven de omheining tillen om te kunnen kijken naar een ernstig auto ongeval met dodelijke slachtoffers, diefstal van goederen uit het openstaande hulpverleningsvoertuig, in de weg lopen om een ‘mooi plaatje’ te kunnen schieten..

Professionele Journalisten

Hulpverleners ( vrijwilligers en professionals) zijn er voor de slachtoffers en de veiligheid van alle betrokkenen en niet voor de plaatjes of social media. Professionele journalisten zijn er voor de objectieve nieuwsgaring en beeldvorming en hun eigen ethische afweging daar in. Dit kan goed samengaan. Vandaar de politie perskaart.

Voorkom discussie en weet wat hun en uw rechten zijn.