Graag maatwerk voor Gehandicaptenzorg tijdens Corona!

Nederland telt ca. 329.000 geregistreerde COPD-patiënten waar er jaarlijks een kleine 35.000 nieuwe aan kunnen worden toegevoegd, die uiteraard zwaar gedupeerd raken indien ze nagenoeg overal een mondkapje zouden moeten dragen.

En wanneer ze als alternatief als “minder validen” c.q. mensen met een beperking een zeer praktisch ‘faceshield’ benutten, worden ze meewarig aangekeken, hierop aangesproken en zelfs beboet ( a 95 euro) indien ze geen huisartsenverklaring
kunnen overleggen.

Het dragen van zo’n ‘faceshield’ is bovendien toch ook bijzonder nuttig en uiterst voorwaardelijk
tijdens het lesgeven aan- of communiceren met doven en/of slechthorenden. Dat zijn er anno 2020
naar schatting 1 ½ miljoen. Want we spreken tenslotte niet allemaal gebarentaal, toch?

Al met al gaat het dus over een kleine 2 miljoen inwoners die van het welbekende’ kastje naar de
muur’ worden gestuurd, terwijl ze notabene vaak zelf ook nog eens tot de risicogroep behoren. Het
moet niet gekker worden toch?

Aangedragen “oplossingen”:

  • Vraag een verklaring aan de huisarts (die mag dat niet verstrekken!)
  • Laat medicatie zien (wat dan en welke BOA moet daar verstand van hebben ? + zeer fraude gevoelig)
  • Ga de discussie aan met de handhaver en overtuig hem/haar dat je patiënt bent (hoe dan ?)

Dat is toch geen manier van doen, terwijl we juist extra moesten omkijken naar- en extra aandacht
moeten geven aan onze ouderen en kwetsbare medelanders!

Onze eerste suggestie:

  • Uw huisarts heeft uw medische dossier in zijn beheer
  • U vraagt hem/haar om een kopie van het relevante gedeelte van uw eigen medische patiënten dossier en dat dan te voorzien van datum en stempel van de huisartsenpraktijk
  • Dit document draagt u dan bij zich en kunt u zo gewenst gebruiken als bewijslast


Onze tweede suggestie:

  • De meeste COPD/ASTMA patiënten zijn wel aangesloten bij een landelijke patiënten organisatie
  • Laat het lidmaatschapsbewijs daarvan toe als geldige legitimatie van uw aandoening/ziekte


Onze derde suggestie:

  • Geef lesgevers, instructeurs, medewerkers die te maken hebben met de zorg en onderwijs aan mensen met een beperking (denk o.a. aan doven- en slechthorenden) tijdens de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden, vrijstelling van het dragen van het mondkapje en de verplichting tot het dragen van een ‘face shield’, zodat hun werk veilig en praktisch uitgeoefend kan worden.

Zo willen wij als MFFA® Europe graag omgaan met onze eigen instructeurs, cursisten en
medemensen met een beperking. Zodat net als tijdens onze cursussen, ook hierbij daadwerkelijk
sprake is van maatwerk in een veilige omgeving.