Cursusboekenserie Compleet

Na vele jaren overleg en ontwikkelwerk is MFFA® Europe er in geslaagd om een mooie reeks EHBO cursusboeken te maken, die de zo noodzakelijk gewenste uniformiteit qua methode en doorlopende leerlijn qua skills en theorie van basisniveau naar de specialistische assistentie spoedzorg omvatten.

Alle boeken hebben eenzelfde herkenbare opdruk met de Internationaal geregistreerde merknaam
en het dubbel uitgevoerde logo van MFFA® Europe / Medic & Fire First Aid ® Europe. Voor ieder type
cursusboek dient de Instructeur de daartoe noodzakelijke Instructeurs­cursus te volgen om deze
nadien vanuit een geregistreerd MFFA® Europe Trainingscentrum namens MFFA® Europe aan te
kunnen bieden.

Al onze cursusboeken zijn gebaseerd op de van de PHTLS ® afgeleide XABCDE methode, de Hartford ®
consensus, het feit dat EHBO en Reanimatie in onze optiek sensomotorische vaardigheden zijn en
daarom het beste beklijven via ons unieke 5-stappenplan en het samenwerken in 3-tallen met de
maximale groepsgrootte van 12 cursisten per gecertificeerde Instructeur.

Iedere individuele cursist krijgt zo’n boek in eigendom bij aanvang van de cursus, zodat dit altijd als
methode-werkboek en theorie-leerboek/naslagwerk beschikbaar is. Want bij iedere cursus werken
wij al vele decennia met het cursusboek als leidraad voor het samenwerken met 3 – tallen in de
steeds onderling afwisselende rollen van Coach, Hulpverlener en Patiënt.

Alle boeken zijn rijkelijk geïllustreerd en voorzien van eenzelfde logische indeling en opbouw. Er zijn
geen doublures qua lesstofinhoud omdat de cursusboeken specialistisch en aanvullend zijn op elkaar.

Cursisten kunnen per cursusboek module of voor de gehele boekinhoud een bijpassend examen
afleggen en daarmee voldoen aan maatschappelijke of wettelijke criteria ten behoeve van hun
beroepsuitoefening of vervolgopleidingen.

Deze boeken zijn achtereenvolgens:

  • Eerste Hulpverlener Allround (= alle leeftijden)
  • Sport-Medic (EHBSO/EHBWSO + Zuurstof)
  • Event-Medic (Alcohol & Drugs, Crowd-management)
  • Trauma-Medic (EHBBSO, Assistentie Spoedzorg)
  • Bedrijfshulpverlener (Module BKOC)