MFFA® Europe certificeringen

Externe certificatie

Vooruitlopend op Europese regelgeving op dit terrein heeft MFFA® Europe er al lang geleden voor gekozen om de examinering, audits en certificering, altijd door externe en daartoe geautoriseerde certificatie instituten en examenbureaus te laten uitvoeren. Dat gebeurt o.a. door Nikta certificatie instituut (www.nikta.nl).
Het zou toch wel erg vreemd zijn, indien je als opleider/instructeur ook je eigen examens afneemt en dan aansluitend de brevetten thuis al of niet met toevoegingen op de printer uitdraait en die vervolgens uitgeeft en dan ook nog zelf de controle op de juiste gang van zaken daarop uitoefent. Kortom "de slager die zijn eigen vlees keurt" ? Dat is natuurlijk niet echt als professioneel, kritisch of onafhankelijk te betitelen.

Naast het feit dat de MFFA® Europe (eerste hulpverlener cursus) en bijbehorende certificatie in het verleden zowel door het Oranje Kruis als het NIBHV als gelijkwaardig is erkend en ook door de overheid en controlerende instanties als geldig is bestempeld, hoef je in Nederland of elders nooit in het bezit te zijn van twee verschillende EHBO brevetten en hebben wij als een extra kwaliteitsborging gezorgd door de inschakeling van onafhankelijke externe certificatie instituten.
Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd tijdens de audits bij examens of vanwege ontvangen klachten van cursisten / klanten, wordt dat doorgespeeld naar de Review Board, die deze klacht(en) in behandeling neemt.

Review Board

Klachten zullen altijd schriftelijk moeten worden ingediend en het betreffende Trainingscentrum c.q. de betreffende Instructeur heeft daarbij uiteraard het recht tot weerwoord. Afhankelijk van de aard van de klacht of geconstateerde overtreding kan de Review Board een aantal beslissingen nemen. Betreffende Facilitator en/of TC kan daarbij in het ernstigste geval zelfs geroyeerd worden. Hetgeen impliceert dat men dan per omgaande niet meer geregistreerd is als MFFA® Europe trainingscentrum / Facilitator en geen MFFA® Europe pakketten meer kan bestellen en/of MFFA® Europe cursussen mag aanbieden.

Advisory Board

Daarnaast heeft MFFA® Europe ook nog een onafhankelijke Advisory Board die bestaat uit gespecialiseerde vertegenwoordigers van diverse marktrelevante branches en organisaties, die in hun hoedanigheid van extern College van Deskundigen, zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen over allerhande zaken; in de ruimste zin van het woord; die met MFFA® Europe van doen hebben.

Medical Board

Daar de cursusboeken van MFFA® Europe zijn gebaseerd op de PHTLS ® uitgangspunten en altijd in lijn dienen te zijn met de actuele stand van zaken binnen de professionele maatstaven van de Gezondheidszorg in relatie tot de wetenschappelijke informatie van Medische congressen en daarvan afgeleide Europese regels en richtlijnen op het terrein van de Reanimatie en Eerste hulpverlening in de ruimste zin van het woord, waakt onze Medische commissie over de juistheid van onze publicaties, cursusboeken en cursus inhouden.

Dit alles in het belang van de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs, de gezondheidszorg, inspectie, sport- en recreatiemarkt en overige branches, waarbinnen onze MFFA® Europe getrainde deelnemers / cursisten hun werkzaamheden verrichten en men vertrouwt op hun praktische inzetbaarheid in geval van nood en....uiteraard ook ter bescherming van de goede naam en het product MFFA® Europe.